کتابخانه مرکزی پوهنتون کابل

كتابخانه مركزي پوهنتون كابل كه درسال 1311 هـ ش همزمان با تاسيس پوهنحي طب درچوكات آن پوهنحي تأسيس گرديد بعد ها بنابرتوسعه پوهنتون، تأسيس پوهنحي هاي ديگر، ضرورت هريك آنها به يك كتابخانه اختصاصي و تمركز آن كتابخانه ها به يك كتابخانه مركزي واستفاده منظم از آنها، به يك سيستم علمي و ميتوديك، درسال 1343 تعمير فعلي كتابخانه به همكاري كشور ايالات متحده امريكا اعمار گرديده وكتابخانه به شكل مركزي و با كيفيت تازه تحت يك سيستم عصري به فعاليت آغاز نمود.

 

شرايط ومقررات استفاده ازكتابخانه مركزي

رسالت كتابخانه مرکزی پوهنتون کابل

مرا کز آموزشی كتابخانه مركزي

مرکز منابع آنلاین  کتابخانه مرکزی

معرفی اتاق ایران‌شناسی در پوهنتون کابل

 

گالری رسانه

پوهنتون کابل در سال ۱۴۰۲ هـ ش، به ارزش حدود ۹۰ میلیون افغانی ده ها پروژه انکشافی و توسعه را تطبیق نموده است. گزارش ویدیویی:

کار قير ریزی با سرکهای نو در داخل پوهنتون کابل آغاز گردید

در جریان کارهای باز سازی پوهنتون کابل، این بار انکشاف سرک ارتباطی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل آغاز شده است.

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا