مرکز تحقیقات علمی

پیشرفت و انکشاف در هر کشور نیاز مبرم به ساینس و دانش دارد. این دو عنصر به طور برجسته از طریق اجرای  تحقیقات علمی کسب می گردد. پیشرفت و انکشاف مهمترین عناصر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و صنعتی بوده که رشد سیاسی هرکشور متکی برآن است. چون اکثر تکنالوژی‎ها، عوامل و تخنیک‏های تولیدی از طریق اجرای تحقیقات علمی انکشاف می یابند بنآ هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که بدون رشد و انکشاف فراگیر علمی به توسعه اقتصادی و صنعتی دست یابد.

بنابر این، اولویت دادن به تحقیقات علمی و تکنالوژی منحیث رکن بنیادی یکی از نیازهای اساسی پیشرفت و عامل سوق دهنده برای انکشاف پایدار و نیل به رفاه  و جامعه مستقل واقعی می باشد.

تاریخچه

پوهنتون کابل بزرگترین، قدیمترین و معتبرترین کانون علمی در افغانستان می ‎باشد که بنیاد تحقیق را در چوکات «مرکز تحقیقات علمی» در سال  1342 ایجاد نمود. مرکز تحقیقات علمی تا سال 1370 منحیث یک ارگان علمی مطابق ستانداردهای بین المللی فعالیت می نمود و تحقیقات علمی در رشته های گوناگون در این مرکز صورت می ‏گرفت. اما متآسفانه مرکز تحقیقات علمی پوهنتون کابل مانند سایر زیر ساختارهای عامه کشور در جریان جنگ‏های داخلی از بین رفت و از فعالیت بازماند. این مرکز علمی در سال 1381 مجدداً به فعالیت آغاز نمود و در حال حاضر نقش کلیدی را در اجراء و ارایه مساعدت های علمی و تحقیقی به تمام نهادهای اکادمیک در سرتاسر کشور انجام می دهد.

شورای تحقیق:

شورای تحقیق مرجع عالی اتخاذ تصامیم و طرح پالیسی تحقیقات علمی بوده، صلاحیت بررسی پروژه‏های تحقیقی پیشنهاد شده را دارا می‏ باشد. لذا فیصله‏های این شورا پس از تائید شورای علمی و منظوری ریاست پوهنتون کابل مرعی الاجر است.

شورای تحقیق مرکب از نماینده‏ گان با صلاحیت پوهنځی‏ها بوده که وظایف مشخص ذیل را انجام میدهند:

 • بررسی پروژه‏های تحقیقی پیشنهاد شده.
 • بررسی پروپوزل‏های تحقیقی اعضای کادر علمی که جهت ترفیع علمی از آن استفاده می‏نمایند و همچنان بررسی پروپوزل‏های محصلین دوره ماستری و دکتورا.
 • بررسی گزارش‏های تحقیقی.
 • غور و بررسی پروژه‏های تحقیقی پیشنهاد شده و موافقت به اجرای آنها.
 • تعیین میعاد تکمیل پروژه‏های تحقیقی.
 • ارزیابی مقالات علمی و کمک به چاپخانه پوهنتون کابل در انتشار مجله علمی.
 • ارزیابی پروژه‏های تحقیقی و تعیین حق‏التحقیق مطابق لایحه.

هدف اساسی مرکز تحقیقات علمی

هدف اساسی مرکز تحقیقات علمی تقویه تحقیقات علمی در پوهنتون کابل به منظور ارتقای ظرفیت و اجرای تحقیقات علمی معیاری می ‎باشد.

اهداف فرعی مرکز تحقیقات علمی

 • ایجاد سیستم مدرن و معیاری تحقیقات علمی و تقویه آن جهت حل مشکلات فرا راه انکشاف سکتورهای اکادمیک، دولتی و خصوصی.
 • مساعدت علمی و مشورتی با وزارتخانه‏ها، تصدی‏ها و سایر موسسات اعم از دولتی و خصوصی جهت رشد اقتصاد ملی.
 • تدویر ورکشاپ‏ های آموزشی  تحقیقی برای اساتید پوهنتون با کمک مالی دولتی و موسسات ملی و بین المللی.
 • گسترش تجربیات کادرهای علمی که آشنایی به انجام تحقیقات علمی دارند، بمنظور رشد مهارت کادرهای علمی در سطح پوهنځی‏ها.
 • توجه جدی جهت انجام تحقیقات معیاری در ترفیعات علمی، تیزس‏های ماستری، دوکتورا و مونوگراف‏ها.
 • شناسایی و ایجاد هماهنگی نیروی تحقیق در پوهنتون کابل.
 • ایجاد فرصت انتقال تجارب علمی به کادرهای علمی جوان.
 • ایجاد توامیت میان مرکز تحقیقات علمی پوهنتون کابل و سایر مراکز تحقیقاتی ملی و بین المللی.
 • تامین منابع برای تحقیقات علمی از طریق نهادهای دولتی، خصوصی و موسسات ملی و بین المللی.

 وظایف عمده مرکز تحقیقات علمی

 • تنظیم، رهنمایی و مساعدت در امور تحقیقات علمی.
 • فراهم آوری تسهیلات برای محققان داخلی و خارجی.
 • مساعدت علمی و مشورتی با وزارتخانه‎ها، تصدی‎ها و سایر موسسات اعم از دولتی و خصوصی.
 • اجرای امور علمی، تحقیقی و مشورتی در سکتورهای دولتی و خصوصی در مقابل حق‏الزحمه معیاری.
 • برقراری و تحکیم روابط با موسسات علمی و تحقیقاتی مختلف داخلی و خارجی.
 • تامین اشنایی با روش‏های تحقیق از طریق تدویر سیمینارها، کنفرانس‏ها، کورس‎ها و ورکشاپ‏های علمی - تحقیقی.
 • جلب کمک‎های کشورهای کمک کننده و موسسات ملی و بین المللی به منظور انکشاف تحقیقات علمی.
 • نشر نتایج تحقیقات طبق پالیسی نشراتی پوهنتون کابل.

دیدگاه

دیدگاه مرکز تحقیقات علمی پوهنتون کابل اینست که  در عرصه نوآوری، ابتکار و تحقیقات علمی  پیشتاز بوده و یک محیط علمی بینظیر را به منظور حمایه علمی از اعضای کادر علمی، فارغ التحصیلان، سازمانهای دولتی و غیردولتی که منجر به انکشاف کشور گردد میباشد.  

ماموریت

ماموریت مرکز تحقیقات علمی پوهنتون کابل انکشاف و توسعه تحقیقات علمی و معیاری پیشرفته در رشتههای گوناگون برای انکشاف پایدار و نیل به رفاه جامعه می باشد.

 

گالری رسانه

سیستم تصفیه آب بعد از ۳۰ سال وقفه دوباره برای آبیاری فضای سبز محیط پوهنتون کابل فعال و مورد استفاده قرار گرفت. گزارش کامل در راپور ویدیویی تهیه شده توسط آمریت نشرات پوهنتون کابل.

یک لابراتوار کامپیوتری مجهز برای دیپارتمنت انگلیسی پوهنځی زبان ها و ادبیات خارجی پوهنتون کابل ساخته شده است که استادان تحقیقات علمی خود را در آن انجام می دهند و دانشجویان نیز در بخش های مختلف از آن استفاده می کنند.

چه باید کرد؟ تحت عنوان (چه باید کرد؟) تمثیل هنری در رابطه با حفاظت از محیط زیست ارائه شد. از سوی محصلین دیپارتمنت تیاتر پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل به راهنمایی استادان تحت عنوان، چه باید کرد؟ تمثیل هنری از آگاهی عمومی در رابطه با حفاظت از محیط زیست

پوهنځی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی پوهنتون کابل که در ساحه مکرویان_یکه توت قرار دارد، شما می‌تواند از فعالیت‌های علمی، اداری و تدریسی شان در این گذارش ويديويی معلومات حاصل نمایید!

کنفرانس تحت عنوان نزول القرآن که توسط اساتید محترم پوهنځی شرعیات ترتیب شده بود در پوهنتون کابل برگزار گردید. جزئیات بیشتر در گزارش ویدیویی!

چند قطعه عکس های زیبا از پوهنتون کابل در موسم بارانی

روز جهانی آب در پوهنتون کابل طی یک سلسله مراسم بزرگ تجلیل شد. ادامه مطلب در گزارش ویدیویی آماده شده:

در دیدار سفارت چین در کابل از محصلین برتر پوهنتون کابل با اهدای لوح تقدیر و هدایای نقدی تجلیل شد.ادامه مطلب در گزارش ویدیویی آماده شده:

پوهنتون کابل در سال ۱۴۰۲ هـ ش، به ارزش حدود ۹۰ میلیون افغانی ده ها پروژه انکشافی و توسعه را تطبیق نموده است. گزارش ویدیویی:

کار قير ریزی با سرکهای نو در داخل پوهنتون کابل آغاز گردید

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش