امورمحصلان

معاونیت امورمحصلان  یکی از مهمترین بخش های پوهنتون کابل می باشد که وظیفه اساسی این بخش تکمیل اسناد شمولیت محصلان،  طی مراحل اسناد تحصیلی،زمینه سازی برای ارتقای ظرفیت محصلان، ایجاد فضای ورزشی مناسب، مشوره دهی و مدیریت لیلیه ها می باشد معاونیت امور محصلان تحت نظر مستقیم مقام محترم ریاست پوهنتون کابل و بااستمساک از معیار وتجارب محصلان فعالیت های شایانی را انجام داده است  . معاونیت امورمحصلان طبق قانون تحصیلات عالی بخش کلیدی در خصوص تنظیم مدیریت امور محصلان در سطح پوهنتون است . این معاونیت در چوکات تشکیلاتی خویش چهار آمریت ویک مدیریت عمومی تحت اثر دارد که عبارت اند از

  1. آمریت امورمحصلان ،
  2. آمریت ورزشی،
  3. آمریت لیلیه ها ،
  4. آمریت انسجام خدمات محصلان،
  5. مدیریت عمومی تهیه اسناد تحصیلی ،

دراین معاونیت تعداد کمیت محصلین بسیار بلند است که در حدود     ( ۲۵۰۰۰ ) تن  محصل دربخش روزانه ، شبانه  ، پروگرام ماستری ودوکتورا درپوهنحی های مختلف پوهنتون کابل مصروف تحصیل اند

گالری رسانه

در جریان کارهای باز سازی پوهنتون کابل، این بار انکشاف سرک ارتباطی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل آغاز شده است.

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا