شورای تحقیق

شورای تحقیق مرجع عالی اتخاذ تصامیم و طرح پالیسی تحقیقات علمی بوده، صلاحیت بررسی پروژه‏های تحقیقی پیشنهاد شده را دارا می‏ باشد. لذا فیصله‏های این شورا پس از تائید شورای علمی و منظوری ریاست پوهنتون کابل مرعی الاجر است.

شورای تحقیق مرکب از نماینده‏ گان با صلاحیت پوهنځی‏ها بوده که وظایف مشخص ذیل را انجام میدهند:

  • بررسی پروژه‏های تحقیقی پیشنهاد شده.
  • بررسی پروپوزل‏های تحقیقی اعضای کادر علمی که جهت ترفیع علمی از آن استفاده می‏نمایند و همچنان بررسی پروپوزل‏های محصلین دوره ماستری و دکتورا.
  • بررسی گزارش‏های تحقیقی.
  • غور و بررسی پروژه‏های تحقیقی پیشنهاد شده و موافقت به اجرای آنها.
  • تعیین میعاد تکمیل پروژه‏های تحقیقی.
  • ارزیابی مقالات علمی و کمک به چاپخانه پوهنتون کابل در انتشار مجله علمی.
  • ارزیابی پروژه‏های تحقیقی و تعیین حق‏التحقیق مطابق لایحه.

 

گالری رسانه

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا

سخنرانی محترم لطف‎ الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در نمایشگاه هنری سمستر بهاری پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل

کنفرانس علمی و تحقیقی تحت عنوان مطالعه و مدیریت آب های افغانستان به پیشواز افتتاح بند کمال خان

آغاز کمپاین نهال‌شانی در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل