برنامهٔ های ماستري پوهنځی شرعیات

الف) معرفي برنامهٔ های ماستري:

از سالیان متمادی تأسیس دوره ماستری یکی از آرزوهای دیرینه فارغان این پوهنځی و خواست و نیاز جامعه به ایجاد دوره های ماستری و دکتورا در داخل کشور به منظور بی نیازی از خارج بوده که پیوسته در مورد آن تلاش صورت گرفته است.

پوهنځی شرعيات پوهنتون کابل دارای دو برنامهٔ ماستري، هر يک: رشتهٔ «شريعت و قانون» و «تفسير و حديث» می باشد.

درسال 1343 که محترم پروفیسوراستاد عبدالستار سیرت رییس این پوهنځی بود، شورای علمی پوهنځی تأسیس دوره ماستری در رشته  قضائی را تصویب کرد و مراحل قانونی اش را طی نمود و (10) تن از فارغان شامل درس گردیدند ولی به علت مشکلات کمبود استاد و مشکلات مالی پس از یک سال این برنامه متوقف و شاملان آن به پوهنتون الازهرمصر معرفی گردیدند تا تحصیلات شان را تکمیل نمایند.

به بار دیگر به تاریخ 31/4/1347 مجلس استادان کمیته ای را موظف نمود تا کار احیای برنامه تحصیل ماستری را روی دست گیرند، کمیته در مورد، فعالیت های لازم را انجام داد و دوره ماستری برای مدت اندکی فعال ولی متاسفانه باز هم به أثر عوامل قبلی پس از اندک مدتی متوقف گردید.

درسال 1364 زمینه ایجاد برنامه ماستری در رشته فقه وقانون فراهم گردید که در آن به تعداد (14) تن محصل شامل گردیدند. تدریس مضامین توسط استادان محترم پوهنځی های شرعیات و حقوق پوهنتون کابل به پیش برده میشد که در سال 1367 به تعداد (6) تن پس  از تکمیل تیزس و دفاع آن ازین رشته فارغ و متباقی بعداً به تکمیل و دفاع تیزس پرداخته اند.

درسال 1387 به اثر سعی و تلاش استادان و پیشنهاد ریاست پوهنځی شرعیات برنامه تحصیلی ماستری برای پوهنځی شرعیات مورد نظر قرار گرفت و پس از طی مراحل قانونی و منظوری جلالتمآب وزیر تحصیلات عالی وقت به تاریخ دوم ثور سال 1389 طی محفل باشکوهی به شرکت شخصیت های علمی و سیاسی داخل و خارج پوهنتون کابل توسط جلالتمآب محترم قانونپوه  سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، ج.ا.ا که در آن زمان سرپرستی وزارت تحصیلات عالی را به عهده داشتند افتتاح و به فعالیت آغاز کرد.

پوهنځی شرعيات پوهنتون کابل دارای دو برنامهٔ ماستري، هر يک: رشتهٔ «شريعت و قانون» و «تفسير و حديث» می باشد.

برنامه ماستری رشتهٔ شريعت وقانون در سال ۱۳۸۸ بنا بر تقاضای مکرر فارغان ليسانس، سعی و تلاش فراوان رهبري پوهنځی و همکاري رياست محترم پوهنتون کابل به اساس حکم «۳۰۱» مورخ ۲/۴/۱۳۸۸ مقام وزارت محترم تحصيلات عالي ایجاد گرديد. و تا کنون شش دوره فارغان را به سويهٔ ماستر به جامعه تقديم نموده ا ست.

همچنان برنامهٔ ماستری رشته تفسیر و حديث نيز در سال ۱۳۹۲ بنا بر لزوم‌ديد امکانات موجودهٔ پوهنځی طبق پيشنهاد شماره ۷۶۳۸۰۹ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ رياست انکشاف برنامه‌های علمي رياست عمومي انسجام امور اکادميک و حکم شماره ۷۴۳۴۵۵۹۴ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ مقام محترم وزارت تحصيلات عالي ايجاد گرديده است، و از ايجاد تا کنون سه دوره فارغان ذکور و اناث را به سويهٔ ماستر به جامعه تقديم نموده است.

ب) اهداف برنامهٔ ماستري:

ايجاد و تقويهٔ برنامهٔ ماستري يکی از اولويت‌های کاري پوهنځی شرعيات پوهنتون کابل از ابتداء تا کنون بوده و همواره سعی گرديده تا زمينهٔ تحصيل را برای آنعده از جوانان کشور که خواهان داشتن تخصص علمي و مسلکي باشند و همچنان زمینهٔ بدست آوردن چنين موارد را به خارج از کشور بعيد می دانند، فراهم نموده است. و از جانب ديگر استفاده از زخيره‌های معنوي موجود که با مصارف هنگفت کشور جنگ ديدهٔ ما مدارج عالی را تا سطح PhD از بيرون و داخل کشور اخذ نموده و همين اکنون و عملاً در خدمت جامعهٔ علمي قرار دارند، به شکل خوبتر و بهتر صورت گيرد. چون ساختن جامعه نياز به متخصصین هر رشته و هر بخش را دارد، بناءً پوهنځی شرعيات پوهنتون کابل که خودرا عضو خانودهٔ علمي و اکادمیک کشور دانسته و همواره در تلاش است تا خدمات بیشتری را در این راستا بخرج دهد.

ج) اعضای کمیته های برنامهٔ های ماستري:

جدول شهرت رییس و اعضای کميتهٔ برنامه ماستري رشتهٔ شريعت و قانون پوهنځی شرعيات پوهنتون کابل سال 1399

شماره

اسم

تخلص

نام پدر

درجهٔ تحصيل

رشتهٔ تحصيل

رتبهٔ علمي

۱

حفیظ الله

حفیظ

خیرالله

ماستر

فقه و قانون

پوهنمل

۲

داد محمد

نذیر

بازمحمد

ماستر

شریعت و قانون

پوهاند

3

عبدالمتين

شهيدي

سخي‌داد

دکتورا

فقه

پوهنوال

4

عبدالله

حقيار

محمدشاه

دکتورا

اصول فقه

پوهندوی

5

لطف الرحمن

سعید

محب الرحمن

دکتورا

حقوق

پوهنمل

 

جدول شهرت رییس و اعضای کميتهٔ برنامه ماستري رشتهٔ تفسير و حديث پوهنځی شرعيات پوهنتون کابل سال 1399

شماره

اسم

تخلص

نام پدر

درجهٔ تحصيل

رشتهٔ تحصيل

رتبهٔ علمي

۱

عبدالباري

حميدي

عبدالحميد

دکتور

علوم حديث

پوهاند

۲

عبدالقدوس

راجي

محمدموسی

دکتور

تفسير و علوم قرآن

پوهاند

۳

محمدمعروف

حنيف

غلام فاروق

دکتور

حديث و علوم حدیث

پوهندوی

۴

نجيب الله

فهيم

سيداحمدشاه

دکتور

تفسیر و علوم قرآن

پوهنمل

د) نصاب (کريکولم) درسي برنامهٔ های ماستري:

کريکولم درسي برنامهٔ ماستري رشتهٔ تفسير و حديث پوهنځی شرعيات پوهنتون کابل

سمستر اول

شماره

مضمون

نوع مضمون

کودنمبر

تعداد کريدت

۱

اصول التفسير و قواعده

اساسي

Sh 110

3

۲

مصطلح الحديث و علومه

اساسي

Sh 11۱

۳

۳

تفسير تحلیلي (۱)

اختصاصي

Sh 11۲

۳

۴

فقه السنه (۱)

اختصاصي

Sh 11۳

۳

مجموعه کريدت‌ها در هفته

۱۲

سمستر دوم

شماره

مضمون

نوع مضمون

کودنمبر

تعداد کريدت

۱

تفسير تحليلي (۲)

اختصاصي

Sh 214

۳

۲

۱- التخريج و دراسة السانيد (۲) کریدت ۲- مناهج المفسرين (۱) کریدت

۱-اساسی ۲-  اختياری

Sh  -۲۱۶215

۳

۳

۲- الجرح و التعديل (۲) کریدت ۲- الدخيل فی التفسیر (۱) کريدت

۱-اساسی ۲-  اختياری

Sh  -۲۱۸21۷

۳

۴

فقه السنة (۲)

اختصاصي

Sh 21۹

۳

مجموعه کريدت‌ها در هفته

۱۲

سمستر سوم

شماره

مضمون

نوع مضمون

کودنمبر

تعداد کريدت

۱

۱- علوم القرآن (۳)کريدت ۲- الوضع الوضاعون (۱)کریدت

۱-اساسی ۲- اختياري

Sh 321-320

۳

۲

۱-دراسات فی کتب السنة (۲) کرديت ۲-مختلف الحديث (۱) کريدت

۱-اختصاصي ۲- اختياري

Sh 322

۳

۳

۱-التفسير بالمأثور (۲) کریدت ۲-دفاع عن السنة (۱) کريدت

۱-اختصاصي ۲- اختياري

Sh 324-323

۳

۴

قاعة البحث

اساسی

Sh 325

۲

مجموعه کريدت‌ها در هفته

۱1

سمستر چهارم

شماره

مضمون

نوع مضمون

کودنمبر

تعداد کريدت

۱

تفسير موضوعي

اساسی

Sh 426

۲

۲

مناهج کتب الشروح و احاديث الاحکام

اختصاصي

Sh 427

۳

مجموعه کريدت‌ها در هفته

۵

                     

مجموع کريدتهای درسی: ۴۰ تعداد کريدت‌های تيزس ۵ کریدت. مجموعن کريدت‌های ماستري ۴۵ کريدت.

کريکولم درسي برنامهٔ ماستري رشتهٔ شريعت و قانون پوهنځی شرعيات پوهنتون کابل

سمستر اول

شماره

مضمون

نوع مضمون

کودنمبر

تعداد کريدت

۱

اصول الفقه المقارن ۱ (طرق التنباط الاحکام من الأدلة الشرعية)

اساسي

Sh 110

3

۲

الفقه ۱ (البيوع = الصرف، السلم، الربا)

اختصاصي

Sh 116

2

۳

طرق اثبات الجرم فی الفقه الاسلامي و قانون الاجراءات الجنائية

اختصاصي

Sh 119

3

۴

طرق اثبات القضايا المدنية المقارن بقانون الاجراءات المدنية الافغانی

اختصاصي

Sh 228

3

۵

منهج الحديث

اساسي

Sh 115

3

مجموعه کريدت‌ها در هفته

14

سمستر دوم

شماره

مضمون

نوع مضمون

کودنمبر

تعداد کريدت

۱

اصول الفقه المقارن ۲ (اثر  الاختلاف فی القواعد الاصولية فی اختلاف الفقهاء)

اساسي

Sh ۲۲۲

۲

۲

الفقه ۲ (الشرکات مقارنة بالقانون الوضعي)

اختصاصي

Sh ۲۲۷

۲

۳

الفقه المقارن (فقه الأسرة)

اختصاصي

Sh ۳۱۸

۲

۴

القضايا الفقهية المعاصرة ۱ (القضايا القتصادية)

اختصاصي

Sh ۲۱۳

۲

۵

الدستور الافغاني (دراسة تحلیلية)

اساسی

Sh ۲۳۰

۳

مجموعه کريدت‌ها در هفته

۱۱

سمسترسوم

شماره

مضمون

نوع مضمون

کودنمبر

تعداد کريدت

۱

اصول الفقه المقارن ۳ (القياس)

اساسي

Sh ۳۲۳

۲

۲

الفقه۳(الفقه الجنائي المقارن بقانون الجزاء الافغاني)

اختصاصي

Sh ۳۱۲

۳

۳

القضايا  الفهية المعاصرة۲ (القضايا الطبية المعاصرة)

اختصاصي

Sh ۳۲۴

۲

۴

القواعد الکية الفقية

اساسي

Sh ۴۱۱

۲

مجموعه کريدت‌ها در هفته

۹

سمستر چهارم

شماره

مضمون

نوع مضمون

کودنمبر

تعداد کريدت

۱

الفقه۴ (دراة نصیة تحلیلية= کتاب الهداية: احياء موات، رکاز، کری النهار)

اختياري

Sh ۴۱۷

۱

۲

اصول تخريج الاحاديث

اختیاري

Sh ۱۲۹

۱

مجموعه کريدت‌ها در هفته

۴

           

مجموع کريدت‌های درسي (۳۸) کريدت بوده و تيزس و تحقیق (۶) کريدت می‌باشد و حتمی است.

 

 

 

 

هـ) تعداد محصلان برنامه های ماستری به تفکيک ذکور و اناث:

تعداد محصلان برنامهٔ ماستري رشتهٔ شريعت و قانون پوهنځی شرعيات پوهنتون کابل  سمستربهاری سال 1399

پوهنځی

صنف

سمستر

تعداد ذکور

تعداد اناث

تعداد مجموع

مجموع عمومي

شرعيات

اول

دوم

26

۳۰

56

56

 

تعداد محصلان برنامهٔ ماستري رشتهٔ تفسیر و حديث پوهنځی شرعيات پوهنتون کابل سمستربهاری سال 1399

پوهنځی

صنف

سمستر

تعداد ذکور

تعداد اناث

تعداد مجموع

مجموع عمومي

شرعيات

اول

دوم

27

24

51

51

 

و: تواميت‌های برنامه‌های ماستري پوهنځی شرعيات:

  1. تفاهم نامهٔ همکاري ميان وزارت محترم تحصیلات عالي ج.ا.ا و وزارت محترم عدلیه ج.ا.ا  و
  2. تفاهم نامهٔ همکاري ميان وزارت محترم تحصیلات عالي ج.ا.ا و قوۀ قضائیه ج.ا.ا ستره محکمه ج.ا.ا جهت ارتقای ظرفیت علمی و تخصصی منسوبین محترم وزارت عدلیه ج.ا.ا و قوۀ محترم قضائیه ج.ا.ا از طریق برنامه ماستری رشته شریعت و قانون پوهنځی شرعيات پوهنتون کابل در سال 1399.

گالری رسانه

کابل پوهنتون د نارینه محصلینو په لیلیه کې د اوبو فلتر کولو دوه پایې ماشینونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول

د کابل پوهنتون په انګړ کې په ۱۲ جریبه ځمکه کې د محصلینو پارک د جوړیدو کار پیل شو

د کابل پوهنتون د ښایسته انګړ د ۱۴۰۲هـ ل کال پسرلنی انځوریز آلبوم

د کابل پوهنتون استادانو ته د لوړو زده کړو محترم وزیر شیخ ندا محمد ندیم صاحب د وینا یوه برخه:

د کابل پوهنتون د ۱۴۰۱ هـ ل کال د فارغ التحصیل محصلینو د فراغت غونډې مراسم تر سره شول

د کابل پوهنتون د ۱۴۰۱ هـ ل کال د فراغت غونډې د عکسونو البوم

له نرم او ښایسته باران وروسته د کابل پوهنتون دښایسته انګړ د عکسونو البوم