د دکتورا برنامې د زده کړیالانو ډیزرټېشن

د داخلي ژبو او ادبیاتو پوهنځي د دکتورا برنامې د محصل ښاغلي عبدالقیوم طیب ډیزرټېشن د ۱۴۰۱/۸/۳ نېټې څخه تر ۱۴۰۱/۹/۳ پورې د اعتبار وړ ده.

د یادونې وړ ده چې د ښاغلي احمدشاه زغم ډیزرټېشن د ۱۴۰۱/۸/۲۵ نېټې څخه تر ۱۴۰۱/۹/۲۵ پورې د اعتبار وړ ده. 

  هر هغه څوک چې پدې اړه  نظریات، انتقادات او وړاندیزونه لري لاندې فورم خانه پوري او نظریات مو له موږ سره شریک کولای شي.

 

د زده کړیالانو شهرت او ډیزرټېشن :

۱ـ احمدشاه زغم                 د ډیزرټېشن لېنک

۲ـ عبدالقیوم طیب:             د ډیزرټېشن لېنک

د لیدونکو د نظرونو د فورم لېنک:                   لېنک:

 

گالری رسانه

Pictures album of the courtyard of Kabul University after a gentle and beautiful rain

Academic and research conference entitled "Study and Management of Afghanistan Water" to welcome the opening of Kamal Khan Dam

The National Seedlings Campaign at Kabul University Campus

Inauguration of the new building of Faculty of Public Policy and Mathematics of Kabul University

The Sympathy Video of the Silk Road Universities Students with their Friends at Kabul University