لابراتوارها و کتابخانه

پوهنځی محیط زیست دارای یک کتابخانه، یک لابراتوار و یک مرکز تحقیق میباشد.

مرکز تحقیق: در سال ۲۰۱۶ م مرکز معلومات محیط زیستی افغانستان (AEDS) در داخل پوهنځی محیط زیست با همکاری برنامه محیط زیست بین الملل (UN Environment) و اداره ملی حفاظت محیط زیست (NEPA) تاسیس ګردید. مرکز معلومات محیط زیستی افغانستان برای حفظ و مدیریت معلومات محیط زیستی افغانستان ایجاد ګردید تا از معلومات حفظ شده در ان توسط استادان، محصلان و محققین ملی و بین المللی استفاده شود. این مرکز دارای یک دیتابیس بوده که معلومات و دیتای که توسط ادارات ملی و بین المللی تولید میګردد، در ان بشکل هارد و سافت نګهداری میشود. مرکز مذکور با یک تعداد از کتابخانه ها و دیتابیس ها از قبیل MAP-X, OARE و غیره وصل است و در عرصه تحقیقات و تریننګ های محیط زیستی کار می نماید.

کتابخانه: کتابخانه پوهنځی محیط زیست دارای کلکسیون کتاب های درسی، ژورنالها، راپورهای تخنیکی، تیزس ها و مونوګراف ها بوده که به شکل هارد و سافت در ان نګهداری میشود. اکثریت کتابهای درسی به زبان انګلیسی میباشد. این پوهنځی به یک تعداد کتابخانه های انلاین از قبیل: اکادمی ملی ساینس، انجنیری و طب، کتابخانه ICIMOD، OARE، ACKU و غیره دسترسی دارد. علاوه بر ان کتابخانه به یک سلسله کورس های انلاین از قبیل: edX، edX-edge، SDG Academy، Coursera، Learning for Nature، iVersity و غیره نیز دسترسی دارد. استادان و محصلان این پوهنځی به صدها کورس های مسلکی انلاین که از طرف پوهنتون های معتبر جهان ارایه میګردد، دسترسی دارد.

لابراتوار: لابراتوار تحقیق آب دارای وسایل مدرن که میتواند پارامترهای فزیکی را در ساحه تعین نماید، دارا میباشد. همچنان برای ثبت نمودن اطلاعات اقلیمی و تحلیل کیفیت هوا وسایل با کیفیت اعلی نیز موجود میباشد. Land Mapper که وسیله برای تحقیق ساحوی فارمیشن های جیولوجیکی و مشخصات خاک بکار میرود نیز در لابراتوار وجود دارد.

گالری رسانه

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا

سخنرانی محترم لطف‎ الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در نمایشگاه هنری سمستر بهاری پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل

کنفرانس علمی و تحقیقی تحت عنوان مطالعه و مدیریت آب های افغانستان به پیشواز افتتاح بند کمال خان

آغاز کمپاین نهال‌شانی در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل