روشهای ارزیابی محصلین

سنجش و ارزیابی منحیث یکی از پروسه های آموزشی در کنار سایر فعالیت آموزشی مطرح بوده و در این دیپارتمنت به ارزیابی منحیث یک فعالیت که در سراسر جریان آموزش و تدریس مطرح است دیده میشود و محصلان  راهمواره مورد ارزیابی تشخیصی ،تکوینی و پایانی قرار می دهد.

مطابق لایحه کریدیت و با در نظر داشت موثریت استفاده از انواع ارزیابی ها ( 5) نمره را به حاضری ،(5) نمره به فعالیت های آموزشی داخل صنف ، (10)نمره به فعالیت ها وپروژه های تحریری ،(20) نمره به امتحان وسط سمستر و (60) نمره به امتحان نهایی اختصاص یافته است .

گالری رسانه

در جریان کارهای باز سازی پوهنتون کابل، این بار انکشاف سرک ارتباطی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل آغاز شده است.

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا