آمریت لیلیه ها

خدمات و امکانات لیلیۀ مرکزی ذکور پوهنتون کابل برای محصلان واجد شرایط پوهنتون‌های کابل، علوم طبی و تعلیم و تربیه. لیلیۀ مرکزی ذکور پوهنتون کابل دو تعمير دارد، هر تعمير در چهار بلاک و 16 منزل دیزاین شده، دارای 192 اتاق بوده و ظرفیت 1536 نفر محصل را دارا می‌باشد. محصلان در لیلیه‌ها از امکانات و خدمات مانند اباته، اعاشه، آب، برق، مرکزی گرمی، نظافت،  کمپوترلب و انترنت، برنامه‌های ورزشی، تدویر برنامه‌های علمی و فرهنگی مستفید می‌شوند.

 

21

يكي از تعمیرهاى لیلیۀ پوهنتون کابل

تعمیر فعلی لیلیۀ اناث پوهنتون کابل دارای 4 وینگ، هر وینگ دارای 4 دهلیز و هر دهلیز دارای 12 اطاق  شش نفری، آشپزخانه و تشناب می‌باشد که در هراطاق نظر به زیاد بودن تعداد محصلان، 8 تا 10 محصل اقامت دارد.

گالری رسانه

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا