امورمحصلان

معاونیت امورمحصلان  یکی از مهمترین بخش های پوهنتون کابل می باشد که وظیفه اساسی این بخش تکمیل اسناد شمولیت محصلان،  طی مراحل اسناد تحصیلی،زمینه سازی برای ارتقای ظرفیت محصلان، ایجاد فضای ورزشی مناسب، مشوره دهی و مدیریت لیلیه ها می باشد معاونیت امور محصلان تحت نظر مستقیم مقام محترم ریاست پوهنتون کابل و بااستمساک از معیار وتجارب محصلان فعالیت های شایانی را انجام داده است  . معاونیت امورمحصلان طبق قانون تحصیلات عالی بخش کلیدی در خصوص تنظیم مدیریت امور محصلان در سطح پوهنتون است . این معاونیت در چوکات تشکیلاتی خویش چهار آمریت ویک مدیریت عمومی تحت اثر دارد که عبارت اند از

  1. آمریت امورمحصلان ،
  2. آمریت ورزشی،
  3. آمریت لیلیه ها ،
  4. آمریت انسجام خدمات محصلان،
  5. مدیریت عمومی تهیه اسناد تحصیلی ،

دراین معاونیت تعداد کمیت محصلین بسیار بلند است که در حدود     ( ۲۵۰۰۰ ) تن  محصل دربخش روزانه ، شبانه  ، پروگرام ماستری ودوکتورا درپوهنحی های مختلف پوهنتون کابل مصروف تحصیل اند

گالری رسانه

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا

سخنرانی محترم لطف‎ الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در نمایشگاه هنری سمستر بهاری پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل

کنفرانس علمی و تحقیقی تحت عنوان مطالعه و مدیریت آب های افغانستان به پیشواز افتتاح بند کمال خان

آغاز کمپاین نهال‌شانی در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل