برنامه دکتورا دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو

پروګرام دکتورا دیپارتمنت پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون کابل در سال ۱۳۹۲هـ ش در چارچوب این دیپارتمنت به فعالیت آغاز کرده است. نخستین دور فارغان این برنامه ۹ تن از اساتید بلند ربته این دیپارتمنت شامل می شدند که در سال ۱۳۹۶ هـ ش بعد از سپری نمودن آزمون جامع فارغ شدند. دومین آزمون این برنامه در سال ۱۳۹۷هـ ش ګرفته شده که در نتیجه آن ده تن به دکتورا راه یافتند و همین اکنون درس های شان ادامه دارد.

 اهداف برنامه دکتورا دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو

بصورت کلی آغاز برنامه دکتورا زبان و ادبیات پشتو زمینه سازی برای پرورش محققان و فرهنګیان بود، تا محققین و فرهنګیان توانایی تحقیق بهتر را دریافت کنند و در پیشرفت و تقویت زبان  و ادبیات پشتو ګام های بهتر و بزرګتری برداشته بتوانند.

 دیګاه

تحقیق در رابطه به زبان و زبانشناسی، همچنان تحقیق و تخلیق مسلکی در رابطه به ادبیات این زبان که در کل با معرفي این زبان ملی و رسمی کشور به عنوان هویت ملی کمک می کند و نیز تلاش برای هم ردیف ساختن آن با زبان های دیګر. زبان پشتو په عنوان زبان رسمی و ملی در افغانستان تنها زبان یک قوم نیست، بلکې اقوام دیګر نیز می خواهند این زبان را بیاموزند. از سوی دیګر برای این که زبان پشتو در قطار زبان های هندو اروپایي با زبان های دیګر رقابت بتواند نیاز است که در این بخش کارهای علمي بیشتری صورت ګیرد. تآسیس دکتورا باعث زمینه سازی برای پرورش محققان و فرهنګیان می شود، بر این اساس محققین و فرهنګیان توانایي تحقیق بهتر را دریافت می کنند و در پیشرفت و تقویت این زبان ګام های بهتری خواهد برداشتند.

ماموریت:

بلند بردن سطح ظرفیت های علمی و مسلکی برای پرورش کادرهای مسلکی زبان و ادبیات پشتو، مساعد ساختن فضای آموزشی سالم برای استادان و محصلان، عیار ساختن وسایل تدریس با وسایل تدریسی معیاری و امروزی، برابر ساختن نصاب جامع درسی و تطبیق آن، اشنایی محصلان با ستندردهای بین المللی و فرهنګی سالم برای پیشرفت کمی و کیفی، بلند بردن سطح محصلان تا سویه ماستری و در کل با در نظرداشت اصول وزارت تحصیلات عالی، تلاش برای تبدیل کردن دیپارتمنت پشتو پوهنځی زبان و ادبیات بر یک مرکز معتبر در بخش زبان شناسی و ادبیات.

 اهداف اساسی:

  • پرورش علمي و مسلکی کادرهای پشتو.
  •  پوره کردن نیاز متخصصین زبان و ادبیات پشتو.
  • بلند بردن سویه علمی کادرهای زبان پشتو در مراکز آموزشی، علمی و تحقیقي.
  • زمینه سازی برای علاقمندان مندان یادګیری مسلکی زبان پشتو در سطح فوق لسانس.
  •  غنی ساختن علمي و مسلکی زبان پشتو به عنوان زبان ملی و رسمی کشور.

 اعضای کمیته برنامه دکتورا دیپارتمنت پښتو ماستری

شماره

اسم

تخلص

رتبه علمی

رشته تحصیل

درجه تحصیل

۱

محمد اسلم

نسیمی

پوهنمل

زبان و ادبیات المانی (رییس پوهنځي

دکتور

۲

محمد رفیق

رفیق

پوهاند

زبان و ادبیات پشتو

دکتور

۳

لعل پاچا

ازمون

پوهاند

زبان و ادبیات پشتو

دکتور

۴

محمد یونس

طغیان ساکایی

پوهاند

زبان و ادبیات فارسی دری

دکتور

۵

راحله

حمیدزی

پوهندوی

زبان و ادبیات فارسی دری

دکتور

 

تعداد محصلان برنامه دکتورا دیپارتمنت پښتو  به تفکیک سال، سمستر و جنس

 

سال دوم

سال اول

سال آغاز برنامه دکتورا

اسم ديپارتمنت

اسم پوهنځی

شماره

 

سمستر چهارم

سمستر سوم

سمستر دوم

سمستر اول

1392

پشتو

زبان و ادبیات

 

مجموع عمومی

مجموع

اناث

ذكور

مجموع

اناث

ذكور

مجموع

اناث

ذكور

مجموع

اناث

ذكور

برنامه دکتورای پشتو

1

۱۰

 

 

 

۱۰

۱

۹

 

 

 

 

 

 

۱۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

سال اول - سمستر اول

شماره

مضامین

نوع مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

تیوری

عملی

مجموع

1

د اریايي ژبو د تحول تاریخ

 

 

۲

0

۲

2

جغرافیوي ژبپوهنه

 

 

۲

0

۲

3

حماسي ادبیات

 

 

۲

0

۲

4

د افغانستان د فرهنګ تاریخ

 

 

۲

0

۲

5

شعر پېژندنه

 

 

۲

 

۲

7

انګلیسي ژبه

 

 

NON CRIDIT

۰

۰

 

مجموع کریدت

 

 

۱۰

0

۱

 نصاب تحصیلی برنامه دکتورا زبان و ادبیات پشتو

سال اول - سمستر دوم

شماره

مضامین

نوع مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

تیوری

عملی

مجموع

 1

نثري هنري ژانرونه

 

 

۲

0

۲

2

منظوم داستاني ادبیات

 

 

۲

0

۲

3

د ژبپوهنې فلسفه

 

 

۲

0

۲

4

نثري هنري ژانرونه

 

 

۲

0

۲

۵

منظوم داستاني ادبیات

 

 

۲

۰

۲

۶

د ژبپوهنې فلسفه

 

 

۲

۰

۲

 

مجموع کریدت

 

 

۱۰

0

۱۲

 

 

گالری رسانه

During the construction of Kabul University, the development of the communication road between the Ministry of Higher Education and Kabul University has started today.

The work of constructing a student park with an area of 12 acres of land was opened in the campus of Kabul University

Album of spring photos of the beautiful grounds of Kabul University in 1402 AH

Pictures album of the courtyard of Kabul University after a gentle and beautiful rain