روشهای تدریس

پوهنځی رانشناسي وعلوم تربيتي به حيث يك نهاد علمي آموزشی داراي پيشينه فعاليت هاي علمي وتحقيقاتي معياري تلاش مي نمايد. تابا اموزش واشاعه دانش درزمينه هاي روان شناسي وعلوم تربيتي وتربيت داوطلبان اين رشته خدمات با اعتماد وكاربردي را درجامعه ارايه نمايد. اين پوهنځی رسالت دارد تاخدمات معياري آموزشی رايرايه وفرصت هاي مناسب آموزشی را فراهم نموده تحقيقات معتبر وكاربردي را اجرا وكادرهاي متخصص را درجامعه تربيت وتقديم نمايد.

 

گالری رسانه

دو پایه فلتر آب آشامیدنی در لیله ذکور به بهره برداری سپرده شد

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا