خدمات لیلیه مرکزی پوهنتون کابل

خدمات لیلیه مرکزی پوهنتون کابل برای محصلان واجد شرایط پوهنتون کابل، طبی کابل و تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی.

لیلیه مرکزی ذکور پوهنتون کابل در چهار بلاک و 16 منزل دیزاین شده، دارای 192 اتاق بوده و  ظرفیت 1536 نفر محصل را دارا می باشد.

محصلان یکه توسط پوهنحًی ها و معاونیت محترم امور محصلان پوهنتون های مربوطه خویش به این نهاد معرفی میگردند ازامکانات و خدمات ذیل مستفید می شوند:

 1. خدمات اباته:

البسه مورد ضرورت محصلان بشمول دوشک، بالشت، کمپل، روجایی و فرش موکیت داخل اتاق توسط مدیریت اجناس لیلیه مرکزی ذکور با در نظر داشت پروسیجر کاری برای محصلان رسماً تحویل داده میشود و بعد از ختم دروس سمستر البسه موجوده دوباره از محصل اخذ میگردد تا بعد از اغاز سمستر جدید دوباره برای محصلان توزیع گردد.

 1. خدمات اعاشه:

محصلان مستحق لیلیه برویت تابلوی منظورشده مقام عالی ریاست جمهوری توسط مدیریت ارزاق لیلیه مرکزی ذکور غذای سه وقته لیلیه ها که در ترکیب آن گوشت گاو، برنج، تخم مرغ، میوه فصلی ، ترکاری فصلی، شیر مایع، روت سیلو، نان خشک و شکر میباشد بصورت منظم مطابق تقسیم اوقات غذایی مستفید می گردند که جریان اخذ مواد از قراردادی ها الی طبخ و توزیع برای محصلان توسط، هیئت معاینه، اداره لیلیه، روئسای پوهنحًی ها، مقامات محترم پوهنتون، مقامات محترم وزارت تحصیلات عالی و مسوولین تدارکات ملی مقام عالی ریاست جمهوری و محصلان شامل لیلیه بصورت مستمرنظارت صورت میگیرد.

 1. خدمات آب، برق، مرکزی گرمی، نظافت:

لیلیه مرکزی ذکور دارای سیستم برق منظم و مکمل بوده و سیستم آبرسانی آن نیز با معیارات جهانی عیار گردیده است. این خدمات توسط تیم تخنیکی موظف بشکل معیاری مدیریت گردیده و در خدمت محصلان عزیز قرار دارند.

سیستم مرکزگرمی لیلیه مرکزی ذکور بسیار عصری ساخته شده و مطابق معیارات عیار می باشد که مطابق قانون کشور در زمستان برای محصلان الی ختم سمستر تحصیلی مورد استفاده قرار میگیرد.

نظافت به مقایسه سایر بخش های دیگر در پوهنتون کابل در این نهاد فکتور اساسی بوده و بصورت جدی از آن مراقبت میگردد، سایر منازل، دهلیزها، صالون ها، پارتیکشن های مطالعه، مسجد شریف، اشپزخانه، طعام خانه و اطراف تعمیر لیلیه مرکزی ذکور بصور مستمر توسط کارکنان خدماتی لیلیه مرکزی ذکور پاک و صفا میگردد.

 1. خدمات ثبت و راجستر و سیستم بایومتریک:

سایر محصلانیکه توسط پوهنحًی ها از طریق معاونیت محترم امور محصلان پوهنتون مربوطه در این نهاد معرفی میگردند رسماً ثبت و راجستر شده و بایومتریک نیز میشوند که سیستم بایومتریک محصلان برای شناسای فوری، ورود محصلان در لیلیه و ورود محصلان در طعام خانه نهایت موثر تمام شده میتواند.

 1. خدمات کمپوترلب و انترنت:

لیلیه مرکزی ذکور پوهنتون کابل دارای کمپوتر لب مکمل و مجهز باسیستم عصری بود که برای 1500 نفر محصل در 8 ساعت کاری کافی می باشد و هر محصل میتواند روزانه یک ساعت از این خدمات مستفید گردند.

 1. برنامه های ورزشی:

اداره لیلیه مرکزی ذکور پوهنتون کابل تورنمنت ورزشی رشته های مختلف را سالانه  در لیلیه مرکزی ذکور تدویر می نماید و در تورنمنت های بهاری و خزانی پوهنتون کابل  تیم های لیلیه نیز از آدرس این نهاد اشتراک نموده و به رقابت های سالم ورزشی می پردازند.

 1. تدویر برنامه های علمی و فرهنگی:

لیلیه مرکزی ذکور پوهنتون کابل به هماهنگی کامل محصلان شامل لیلیه قادر به تدویر برنامه های علمی، فرهنگی، مشاعره می باشد و بصورت ماهوار در تدویر برنامه ها متذکره نقش فعال داشته و بمنظور وحدت و همدلی در این نهاد همواره کوشیده است تا ازاین نهاد روحیه وحدت، همدیگر پذیری و روحیه برادری و برابری به سطح کشور ترویج یابد.

قابل ذکر است که خدمات فوق الذکربرای محصلان شامل لیلیه مرکزی ذکور توسط تشکیل 96 نفری صورت گرفته و بصورت مستقیم توسط مدیریت عمومی لیلیه مرکزی ذکور، معاونیت اداری، معاونیت امور محصلان، مقام ریاست پوهنتون کابل و وزارت محترم تحصیلات عالی مدیریت میگردد.

تعمیر لیلیه نسوان پوهنتون کابل

 • در سال 1383 تعمیر لیلیه به شکل اساسی توسط USAID ترمیم گردید و جهــت بود و بــــاش محصلــین چهار پوهنتون کابل، پوهنتون طبی کابل، پوهنتون پولیتخنیک کابــل ،و پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی افتتاح گردید و در حال حاضر گنجایش اقامت 1197 تن محصل را دارد.
 •      تعمیر فعلی لیلیه اناث پوهنتون کابل دارای 4 وینگ، هر وینگ دارای 4 دهلیزوهردهلیزدارای 12 اطاق شش نفری، آشپزخانه و تشناب می باشد که در هراطاق نظر به زیاد بودن تعداد محصلان ،8 تا 10 محصل اقامت دارد و فعلا 1225 تن محصلین از 34 ولایات کشور ساکن لیلیه میباشند .
 • مدیریت لیلیه نسوان آماده جابجا ساختن 239 تن محصلین جدیدالشمول سال 1399 را دارد.
 • بخش لیلیه اناث پوهنتون کابل دارای آشپزخانه و طعام خانه مجهز، اطاق جلسات با پرسونل و محصلان، سالن ورزشی،کمپیوترلب، مرکزصحی، سهولت های آموزشی چون کتابخانه، صنوف درسی کمپیوتروانگلیسی جهت ارتقای دانش محصلان درساحات متذکره برای محصلان اناث دایر می گردد                       

کتابخانه

 • کتابخانه لیلیه نسوان از ساعت 9:00 صبح الی 4:00 عصر بروی محصلین باز میباشد.
 • محصلین بعد از راجستر نمودن از کتاب مورد نیاز استفاده نموده دوباره به مسوول ان تسلیم میدهد.

توزیع البسه جات

 • در سال جاری برای محصلین لیلیه البسه جات از قبیل بالشت ،لحاف ،کمپل ،دوشک،رویجایی،شیت لحاف وغیره توزیع گردید.
 • البسه جات متذکره توسط محصلین نگهداری و توسط معلمین چک میگردد.
 • توزیع الماری ها به یکتعداد محصلین.
 • مدیریت جنسی لیلیه نسوان هنگام  رخصتی عمومی دوباره توسط معلمین نوکریوال البسه جات جمع آوری میگردد تا بعد از آغاز سمستر جدید دوباره برای محصلین توزیع گردد.

خدمات اعاشه :

 • تابلوی  منظور شده مقام عالی ریاست جمهوری  برویت راپور معلمین دهلیز ها همه روزه  توسط مدیرارزاق ترتیب و حواله میگردد و در آشپزخانه عمومی لیلیه درحضور داشت معلمین توسط آشپزان لیلیه برای محصلین لیلیه سه وقت نان پخت و توزیع میگردد.
 • کنترول از نظافت آشپز خانه ،آشپز و پخت غذا همه روزه وگرفتن سمپل قبل از توزیع توسط مدیر عمومی ،مدیر ارزاق و  معلمین نوکریوال
 • بازدید اساتید چهار پوهنتون مرکزی از تمام ساحات لیلیه بخصوص از آشپزخانه.
 • همکار ی محصلین در پوست نموده ترکاری باب وغیره
 • غذای صبحانه محصلین از طرف صبح 6:30 الی 8:00 صبح، چاشت  از ساعت 11:30 الی 2:00 و شب از ساعت 6:30 الی 8 توزیع میگردد.

لیلیه های پوهنتون کابل جای مناسب برای محصلان

 • مدیریت لیلیه باوجودیکه با کمبود پرسونل مواجه میباشد همه روزه 16 دهلیز توسط کارکنان خدماتی پاکاری میگردد  و همچنان یکتعداد  محصلین در ایام رخصتی دهلیز های مربوطه را با همکاری یکدیگر پاک و شستشو مینمایند .
 • چهار اطراف لیلیه توسط باغبان ها همه روزه پاک میگردد.
 • استفاده مواد های ضد عفونی کننده همه روزه در تمام دهلیز های لیلیه.
 • تمام اتاق ها و سنتر ها  از جمله :اتاق انترنت ،اتاق کمپیوتر ،مسجد شریف ،سنتر صحی ،اتاق تفریح ،جیم و خیاط خانه توسط هفته دو بار توسط کارکنان خدماتی پاک وصفا می گردد.

 

 

 

 

 

گالری رسانه

پوهنتون کابل در سال ۱۴۰۲ هـ ش، به ارزش حدود ۹۰ میلیون افغانی ده ها پروژه انکشافی و توسعه را تطبیق نموده است. گزارش ویدیویی:

کار قير ریزی با سرکهای نو در داخل پوهنتون کابل آغاز گردید

در جریان کارهای باز سازی پوهنتون کابل، این بار انکشاف سرک ارتباطی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل آغاز شده است.

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا