حالت فعلی

   پوهنحّی فارمسی از جمله پوهنحی های 22 گانه پوهنتون کابل به شمار رفته  و منحیث پوهنحی مادر در بخش فارمسی محسوب می گردد. این پوهنحی دارای 6 دیپارتمنت غیر فارغ ده( کیمیای فارمسی، فارمکوگنوزی، فارمسیوتیک، فارمکولوژی، بیوشیمی-  تغذی و میکروبیولوژی) بوده و امور اکادمیک آن توسط 24 تن استاد که اکثرأ دارای رتب بلند علمی و درجات تحصیلی داکتر و ماستر اند، به پیش برده میشود. فعلاً به تعداد  630 تن محصّل(330 تن ذکور،  300  تن انا ث)  درین پوهنحی مصروف تحصیل میباشند.  به تعداد 150 تن محصلان(80 تن ذکور، 70 تن اناث) جدید الشمول نیز به پوهنحی معرفی گردیده است. این پوهنحی جمعاً دارای 16 لابراتوار فعال و مجهز میباشد که در آن کارهای عملی محصلان، تحقیقات علمی و تجزیه کیفی محصولات فارمسیوتیکی توریدی ارسالی اداره ملی غذا و ادویه افغانستان صورت می گیرد. هکذا، پوهنحی دارای یک باب دواخانه تدریسی بوده که در آن کار عملی محصلان انجام می یابد. قرار است دواخانه مذکور به نهاد ارایه خدمات دوایی ارتقا یابد.  پوهنحی 3 لابراتوار مجهز را جهت انجام تحقیقات علمی اختصاص داده است. در حال حاضر دورۀ تحصیل درین پوهنحی مدت پنج سال بوده و به فارغان آن دیپلوم فارم دی (داکتر فارمسی) داده میشود.  محصلان مطابق کریکولم جدید، یک سمستر دوره ستاژ را مطابق تقویم درسی، در شفا خانه های تدریسی، لابراتوار های دوا، غذا، آب  و نمونه های بیولوژیک، موسسات تولیدی دوا و فارمسی جامعه( دولتی) به پیش می برند. برنامه های کار آموزی نیز جهت ارتقای مهارت های عملی محصلان در نظر گرفته شده که عملآ تطبیق می گردد.

      پوهنحی فارمسی، پوهنحی عاید اتی بوده که تجزیه کیفی محصولات فارمسیوتیکی توریدی ارسالی اداره ملی غذا و ادویه در لابراتوار های آن در بدل حق التجزیه معین صورت گرفته و عواید قابل ملاحظه ازین بابت شامل بودجه پوهنتون کابل می گردد. هکذا آزمایش های فیزیکی و کیمیا وی 19نمونه های  قلم ادویه که توسط دفتر  ICRC   به 34 شفا خانه در مرکز و ولایات مساعدت می گردد، در لابراتوار های مینی لب این پوهنحی مطابق تفاهم نامه عقد شده میان پوهنتون کابل و دفتر پارتیسیپ صورت می گیرد. این ارزیابی نتایج ملموس را در پی داشته است.

     پوهنحی تفاهم نامه های همکاری را با نهادها و ادارات مختلف و ذیربط داخلی و خارجی امضا نموده است.

گالری رسانه

پوهنتون کابل در سال ۱۴۰۲ هـ ش، به ارزش حدود ۹۰ میلیون افغانی ده ها پروژه انکشافی و توسعه را تطبیق نموده است. گزارش ویدیویی:

کار قير ریزی با سرکهای نو در داخل پوهنتون کابل آغاز گردید

در جریان کارهای باز سازی پوهنتون کابل، این بار انکشاف سرک ارتباطی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل آغاز شده است.

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا