اهداف پوهنځی

پوهنځی رانشناسي وعلوم تربيتي به حيث يك نهاد علمي آموزشي داراي پيشينه فعاليت هاي علمي وتحقيقاتي معياري تلاش مي نمايد. تابا اموزش واشاعه دانش درزمينه هاي روان شناسي وعلوم تربيتي وتربيت داوطلبان اين رشته خدمات بااعتماد وكاربردي را درجامعه ارايه نمايد. اين پوهنځی رسالت دارد تاخدمات معياري اموزشي رايرايه وفرصت هاي مناسب آموزشي را فراهم نموده تحقيقات معتبر وكاربردي را اجرا وكادرهاي متخصص را درجامعه تربيت وتقديم نمايد.

پوهنځی روانشناسي وعلوم تربيتي درارزشهاي خويش موارد ذيل را مهم مي داند:

  • عدالت،
  • كيفيت درارايه خدمات وطرح برنامه ها،
  • استقلاليت اكادميك ، مالي واداري،
  • شفافيت وحسابدهي،
  • صداقت وپابندي به ارزشهاي ملي واسلامي،
  • تلاش، خلاقيت، ابتكار،
  • مشاركت وعدم تمركز گرايي،

 

گالری رسانه

محوطه پوهنتون کابل در فصل بهار

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

آلبوم تصاویر کنفرانس ملی تقویت تحصیلات عالی در پوهنتون کابل

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

محفل نظر خواهی در مورد نصاب برنامه ماستری جدید التاسیس در پوهنځی علوم اجتماعی برگزار گردید

نمایشگاه پوسترهای تحقیقاتی پوهنځی زراعت پوهنتون کابل برگزار گردید

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا

سخنرانی محترم لطف‎ الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در نمایشگاه هنری سمستر بهاری پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل