احصاییه محصلین

برنامه های لیسانس پوهنځی انجنیری چهار ساله (8 سمستر) است به استثنای دیپارتمنت انجنیری مهندسی که دارای یک برنامه پنج ساله (10 سمستر) میباشد. تعداد محصلین 1525 تن بوده که از آن جمله 1217 ذکور و 308  اناث میباشد.

جدول ذیل تعداد محصلین هر دیپارتمنت را نشان میدهد:

مجموعه

محصلین اناث

محصلین ذکور

دیپارتمنت

422

112

310

انجنیری سیول

235

3

232

انجنیری برق و الکترونیک

308

93

215

انجنیری مهندسی

152

20

132

انجنیری میخانیک

213

20

193

انجنیری انرژی

195

60

135

انجنیری طراحی و برنامه ریزی شهری

گالری رسانه

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا

سخنرانی محترم لطف‎ الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در نمایشگاه هنری سمستر بهاری پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل

کنفرانس علمی و تحقیقی تحت عنوان مطالعه و مدیریت آب های افغانستان به پیشواز افتتاح بند کمال خان

آغاز کمپاین نهال‌شانی در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل