احصاییه محصلین

تعداد محصلان موجود

در پوهنځی علوم اجتماعی برنامه لسانس دربرگیرندۀ یک دورۀ چهار ساله است (شبانه برای پنج سال) و تعداد محصلان دورۀ لسانس به 900 تن می رسد، که از آن جملۀ به تعداد 377 تن شانرا قشر ذکور و به تعداد 523 تن شانرا قشر اناث تشکیل می دهد. در جدول ذیل تعداد محصلان هریک از دیپارتمنت ها به تفکیک جنسیت شان نشان داده شده است.

مجموعه

محصلین اناث

محصلین ذکور

دیپارتمنت

297

178

119

بشرشناسی و باستان شناسی

192

100

92

فلسفه و جامعه شناسی

411

245

166

تاریخ عمومی

900

523

377

مجموع

 

 تعداد محصلان برنامۀ ماستری جندر

در پوهنځی علوم اجتماعی یک برنامه ماستری فعال است که دربرگیرندۀ یک دورۀ دو ساله است و تعداد محصلان دورۀ ماستری به 58 تن می رسد، که از آن جملۀ به تعداد 20 تن شانرا قشر ذکور و به تعداد 38 تن شانرا قشر اناث تشکیل می دهد. در جدول ذیل تعداد محصلان هریک از صنف های ماستری جندر و مطالعات زنان به تفکیک جنسیت شان نشان داده شده است.

مجموعه

محصلین اناث

محصلین ذکور

صنف

30

23

7

اول

28

15

13

دوم

58

38

20

مجموع

 

گالری رسانه

کنفرانس تحت عنوان نزول القرآن که توسط اساتید محترم پوهنځی شرعیات ترتیب شده بود در پوهنتون کابل برگزار گردید. جزئیات بیشتر در گزارش ویدیویی!

چند قطعه عکس های زیبا از پوهنتون کابل در موسم بارانی

روز جهانی آب در پوهنتون کابل طی یک سلسله مراسم بزرگ تجلیل شد. ادامه مطلب در گزارش ویدیویی آماده شده:

در دیدار سفارت چین در کابل از محصلین برتر پوهنتون کابل با اهدای لوح تقدیر و هدایای نقدی تجلیل شد.ادامه مطلب در گزارش ویدیویی آماده شده:

پوهنتون کابل در سال ۱۴۰۲ هـ ش، به ارزش حدود ۹۰ میلیون افغانی ده ها پروژه انکشافی و توسعه را تطبیق نموده است. گزارش ویدیویی:

کار قير ریزی با سرکهای نو در داخل پوهنتون کابل آغاز گردید

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا