احصاییه محصلین

تعداد محصلان موجود

در پوهنځی علوم اجتماعی برنامه لسانس دربرگیرندۀ یک دورۀ چهار ساله است (شبانه برای پنج سال) و تعداد محصلان دورۀ لسانس به 900 تن می رسد، که از آن جملۀ به تعداد 377 تن شانرا قشر ذکور و به تعداد 523 تن شانرا قشر اناث تشکیل می دهد. در جدول ذیل تعداد محصلان هریک از دیپارتمنت ها به تفکیک جنسیت شان نشان داده شده است.

مجموعه

محصلین اناث

محصلین ذکور

دیپارتمنت

297

178

119

بشرشناسی و باستان شناسی

192

100

92

فلسفه و جامعه شناسی

411

245

166

تاریخ عمومی

900

523

377

مجموع

 

 تعداد محصلان برنامۀ ماستری جندر

در پوهنځی علوم اجتماعی یک برنامه ماستری فعال است که دربرگیرندۀ یک دورۀ دو ساله است و تعداد محصلان دورۀ ماستری به 58 تن می رسد، که از آن جملۀ به تعداد 20 تن شانرا قشر ذکور و به تعداد 38 تن شانرا قشر اناث تشکیل می دهد. در جدول ذیل تعداد محصلان هریک از صنف های ماستری جندر و مطالعات زنان به تفکیک جنسیت شان نشان داده شده است.

مجموعه

محصلین اناث

محصلین ذکور

صنف

30

23

7

اول

28

15

13

دوم

58

38

20

مجموع

 

گالری رسانه

محوطه پوهنتون کابل در فصل بهار

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

آلبوم تصاویر کنفرانس ملی تقویت تحصیلات عالی در پوهنتون کابل

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

محفل نظر خواهی در مورد نصاب برنامه ماستری جدید التاسیس در پوهنځی علوم اجتماعی برگزار گردید

نمایشگاه پوسترهای تحقیقاتی پوهنځی زراعت پوهنتون کابل برگزار گردید

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا

سخنرانی محترم لطف‎ الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در نمایشگاه هنری سمستر بهاری پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل