احصاییه محصلین پوهنځي

تعداد محصلان

تعداد محصلان در پوهنځی زبان و ادبیات خارجی ۱۸۲۹ تن است. جدول ذیل لست محصلان این پوهنځی را نشان می‌دهد:

مجموعه

محصلان اناث

محصلان ذکور

دیپارتمنت

۵۳۹

۲۸۴

۲۵۵

زبان و ادبیات انګلیسی

۱۴۲

۷۸

۶۴

زبان و ادبیات فرانسوی

۲۵۳

۱۹۹

۱۳۴

زبان و ادبیات روسی

۱۶۱

۹۵

۶۶

زبان و ادبیات آلمانی

۲۷۲

۱۰۸

۱۶۴

زبان و ادبیات عربی

۱۱۳

۶۷

۴۶

زبان و ادبیات اسپانوی

۱۸۱

۱۲۰

۶۱

زبان و ادبیات ترکی

۱۶۸

۴۰

۱۲۸

زبان و ادبیات چینایی

۱۸۲۹

۹۱۱

۹۱۸

مجموعه

 

گالری رسانه

پوهنتون کابل در سال ۱۴۰۲ هـ ش، به ارزش حدود ۹۰ میلیون افغانی ده ها پروژه انکشافی و توسعه را تطبیق نموده است. گزارش ویدیویی:

کار قير ریزی با سرکهای نو در داخل پوهنتون کابل آغاز گردید

در جریان کارهای باز سازی پوهنتون کابل، این بار انکشاف سرک ارتباطی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل آغاز شده است.

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا