احصائیه محصلین

برنامه لسانس پوهنځی زراعت یک برنامه چهار ساله است و تعداد محصلین ۱۳۵۶ تن است که از آن ۱۰۴۲ مرد و ۳۱۴ دختر هستند. جدول ذیل تعداد محصلین هر دیپارتمنت را نشان میدهد:

مجموعه

محصلین اناث

محصلین ذکور

دیپارتمنت

۴۱۰

۳۴

۳۷۶

اقتصاد و توسعه زراعتی

۱۳۷

۴۱

۹۶

اگرانومی

۱۴۱

۴۳

۹۸

حفاظه نباتات

۱۳۱

۴۳

۸۸

جنگلات و منابع طبیعی

۱۴۳

۴۲

۱۰۱

هارتیکلچر

۱۰۸

۳۹

۶۹

علوم حیوانی

۱۲۹

۳۶

۹۳

خاکشناسی و آبیاری

۱۵۷

۳۶

۱۲۱

بایوتکنالوژی و تولید تخم های بذری

۱۳۵۶

۳۱۴

۱۰۴۲

مجموع

 

گالری رسانه

کنفرانس تحت عنوان نزول القرآن که توسط اساتید محترم پوهنځی شرعیات ترتیب شده بود در پوهنتون کابل برگزار گردید. جزئیات بیشتر در گزارش ویدیویی!

چند قطعه عکس های زیبا از پوهنتون کابل در موسم بارانی

روز جهانی آب در پوهنتون کابل طی یک سلسله مراسم بزرگ تجلیل شد. ادامه مطلب در گزارش ویدیویی آماده شده:

در دیدار سفارت چین در کابل از محصلین برتر پوهنتون کابل با اهدای لوح تقدیر و هدایای نقدی تجلیل شد.ادامه مطلب در گزارش ویدیویی آماده شده:

پوهنتون کابل در سال ۱۴۰۲ هـ ش، به ارزش حدود ۹۰ میلیون افغانی ده ها پروژه انکشافی و توسعه را تطبیق نموده است. گزارش ویدیویی:

کار قير ریزی با سرکهای نو در داخل پوهنتون کابل آغاز گردید

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا