احصائیه محصلین

برنامه لسانس پوهنځی زراعت یک برنامه چهار ساله است و تعداد محصلین ۱۳۵۶ تن است که از آن ۱۰۴۲ مرد و ۳۱۴ دختر هستند. جدول ذیل تعداد محصلین هر دیپارتمنت را نشان میدهد:

مجموعه

محصلین اناث

محصلین ذکور

دیپارتمنت

۴۱۰

۳۴

۳۷۶

اقتصاد و توسعه زراعتی

۱۳۷

۴۱

۹۶

اگرانومی

۱۴۱

۴۳

۹۸

حفاظه نباتات

۱۳۱

۴۳

۸۸

جنگلات و منابع طبیعی

۱۴۳

۴۲

۱۰۱

هارتیکلچر

۱۰۸

۳۹

۶۹

علوم حیوانی

۱۲۹

۳۶

۹۳

خاکشناسی و آبیاری

۱۵۷

۳۶

۱۲۱

بایوتکنالوژی و تولید تخم های بذری

۱۳۵۶

۳۱۴

۱۰۴۲

مجموع

 

گالری رسانه

محوطه پوهنتون کابل در فصل بهار

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

محفل نظر خواهی در مورد نصاب برنامه ماستری جدید التاسیس در پوهنځی علوم اجتماعی برگزار گردید

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا