آمریت ورزشی

آمریت ورزشی باداشتن میدان‌ها و سالون‌های ورزشی در رشته‌های مختلف ورزشی علاوه از استادان رسمی و مسلکی خویش استادان افتخاری را نیز برای محصلان در نظر دارد. این آمریت خود را مکلف برای زمینه سازی و فراهم نمودن سهولت‌ها و جذب محصلان به ورزش و شناسایی چهره‌های نخبه، رشد آن‌ها به سطح ملی و بین‌المللی، نهادینه سازی ورزش به سطح پوهنتون کابل و جامعه می‌داند. در قسمت جذب محصلان به رشته‌های مختلف ورزشی برگزاری مسابقات، تشکیل تیم‌های‌جدید و تشکیل تیم‌های منتخب و میدان‌ها، سالون‌های خویش را مطابق تقسیم اوقات آماده و درخدمت محصلان قرار میدهد. آمریت ورزشی برعلاو از رشته‌های موجود برای رشته‌های جدید نیز تیم‌های جدید را تشکیل میدهد تا محصلان علاقمند را به ورزش جذب کرده باشد. مانند تشکیل تیم جدید مبارزات آزاد. همچنان به آن عده از محصلانی که ورزش را به صورت حرفوی پیش نمی‌برند نیز پلان طرح می‌نماید که به صورت آزاد و انفرادی ورزش را به پیش ببرند تا یک مصروفیت سالم را فراهم نموده کرده‌باشد.

رشته‌های ورزشی به صورت عموم به دو کتگوری تقسیم می‌‌شوند، گروهــی و انفـرادی. رشته‌های گروهی مانند فوتبال، والیبال، کرکت،بسکتبال، و رشته‌های انفرادی مانند پهلوانی، جیدو،سامبوکرش،جی جیوسو، و وشو، فتنس.

گالری رسانه

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا