آمریت خدمات

این آمریت در سال 1391 تأسیس گردید. آمریت خدمات در خصوص کارهای ترمیماتی و سرسبز کردن پوهنتون کابل نقش عمده را دارا می‌باشد. برعلاوه آمریت خدمات مدیریت عمومی ‌حفظ و مراقبت، مدیریت عمومی‌ ترانسپورت، مدیریت عمومی‌ مهمان‌خانه و مدیریت کلوپ، که مکلف به وظایف محولۀ خویش می‌باشد.

گالری رسانه

پوهنتون کابل در سال ۱۴۰۲ هـ ش، به ارزش حدود ۹۰ میلیون افغانی ده ها پروژه انکشافی و توسعه را تطبیق نموده است. گزارش ویدیویی:

کار قير ریزی با سرکهای نو در داخل پوهنتون کابل آغاز گردید

در جریان کارهای باز سازی پوهنتون کابل، این بار انکشاف سرک ارتباطی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل آغاز شده است.

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا