آمریت تضمین کیفیت و اعتباردهی

این آمریت در سال ۱۳۹۱ شامل تشکیل پوهنتون کابل گردید. همزمان با آن کمیتۀ اعتلای کیفیت تأسیس شد. کارهای روزمرۀ این آمریت مطابق لایحۀ وظایف قرارذیل است: کنترول و نظارت از امور تدریسی و علمی پوهنځی‌ها در مشوره با رییس، معاونین و روسای پوهنځی‌ها؛ ارسال مکتوب‌ها و تصاویب کمیتۀ اعتلای کیفیت غرض اجراآت بعدی به مراجع مربوط آن و سایر وظایف مربوط به کنترول از کیفیت که از جانب آمر مربوط برایش سپرده می‌شود. آمریت تضمین کیفیت را 22 عضو، یک یک نماینده از هر پوهنځی همکاری و حمایت می‌نماید.

گالری رسانه

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا