آمریت انکشاف مسلکی استادان

مرکز انکشاف مسلکی پوهنتون کابل به‌هدف ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی و کارمندان این نهاد، به‌شمول قابلیت‌های علمی و مسلکی آن‌ها، پایه‌گذاری گردیده و بر مبنای طرزالعمل فعالیت‌های مرکز انکشاف مسلکی وظایف خود را به‌پیش می‌برد.

این مرکز با برگزاری برنامه‌های متنوع آموزشی در بخش‌های تحقیقی، نشراتی، تدریسی و آموزشی، و هم‌چنان برنامه‌های ارتقای مسلکی تا سطح تصدیق‌نامه برای اعضای کادر علمی تلاش می‌نماید تا کاستی‌های موجود را رفع نموده و زمینه‌ی بهتر ارتقای ظرفیت را دراین نهاد باعظمت فراهم ‌سازد.

گالری رسانه

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا