پوهنځی‌های علوم اجتماعی

  حقوی وعلوم سیاسی
 ژورنالیزم
روانشناسی
 اداره وپالیسی
  هنرهای زیبا
زبان و ادبیات
    شرعیات
  علوم اجتماعی

 

گالری رسانه

کنفرانس علمی و تحقیقی تحت عنوان مطالعه و مدیریت آب های افغانستان به پیشواز افتتاح بند کمال خان

آغاز کمپاین نهال‌شانی در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل