کمیته های پوهنځی فزیک

 اعضا، وظایف و مسئولیت ها بصورت زیر جدول بندی شده است.

  • شورای علمی پوهنځی بالاترین مرجع تصمیم گیری بوده ومتشکل ازآمرین دیپارتمنت ها ودو دو عضو از هردیپارتمنت می باشد که درراس آن ریس پوهنحی بوده ومنشی شورای علمی مدیر عمومی تدریسی می باشد.
  •  مجلس دیپارتمنت  متشکل از تمام اعضا دیپارتمنت، در مقابل شورای علمی پوهنځی مسئول می باشد. این جلسه توسط آمر دیپارتمنت ریاست و برگزار میگردد. آمر دیپارتمنت صلاحیت تقسیم کار تحقیقی، تدریس، کار مالی و اداری را دارد. و این مسئول تطبیق قانون و مقرره و لوایح  وزارت  تحصیلات عالی ج.ا.ا می باشد. مجلس دیپارتمنت نظر به ضرورت یا در هر ماه دو بار دایر می شود.

 کمیته های مشخص

 ریس پوهنځی در مشورت با شورای علمی پوهنځی ، چند کمیته را به هدف و موضوعات زیر ممکن ایجاد نماید.

کمیته کریکولکم و مواد درسی

این کمیته مسئول بازبینی اصلاح و به روز سازی مواد درسی می باشد. و از انجام کار ها درین عرصه دیده بانی و نظارت می کند. مسئول است تا برخی ازمواددرسی را علاوه یا فسخ و یا بعد ازبازنګری درآڼ تغییرلازم واردکند. اعضا این کمیته متشکل از نماینده دیپارتمنت ها میباشد. این کمیته نظر به ضرورت و یا حداقل در هر سمستر یک بار برگزار می شود.

 کمیته امتحانات

 اعضای این کمیته توسط شورای علمی پوهنځی اتعیین می شود. اعضا این کمیته متشکل از نماینده های دیپارتمنت ها می باشد.اعضا این کمیته مسئولیت دارد، از تمام جریان امتحانات کنترول ونظارت نموده جلو هرنوع تخطی ، نقل ، جعل وتذویررابگیرد.کمیته مسؤلیت داردتابه شکایات محصلان معترض رسیدگی نموده زمینه تجدیدنظر پارچه امتحان رامطابق قانون مساعد سازد. این کمیته مسئولیت امتحان شفاف را دارد و از تمام قوانین ، مقرره و لوایح امتحان پیروی می کند.

 کمیته نظم و دسیپلین

اعضای این کمیته توسط شورای پوهنځی انتخاب می شود. اعضا این کمیته متشکل از نماینده های دیپارتمنت ها می باشد.

این کمیته مسئولیت دارد تا متوجه نظم بوده ازهرنوع رفتار نا مناسب تخطی وسرپیچی ازقوانین ، مقرره ها ، لوایح وطرزالعمل هاجلوگیری نماید   کمیته نظر به ضرورت و یا حد اقل در هر سمستر دوبار دایر می شود.

کمیته تحقیق

این کمیته مسئول تمام فعالیت های تحقیقی و پروژه ها می باشد. اعضا این کمیته متشکل از نماینده های دیپارتمنت ها می باشد. این کمیته مسئولیت دارد تا به شاگردان و کادر علمی پوهنځی زمینه تحقیقی را فراهم کند. این کمیته در هر سمستر نظر به ضرورت ویا حد اقل دو تا سه بار دایر می شود.

کمیته تضمین کیفیت

اساسا این کمیته  به هدف رشد و بالا بردن کیفیت است. که با سنجش خودی و تطبیق پروگرام های تضمین کیفیت در دیپارتمنت ها و پوهنځی است، میباشد. مسؤول این کمیته توسط ریس پوهنخی تعیین می شود. اعضا این کمیته متشکل از نماینده دیپارتمنت ها می باشد. این کمیته در هر سمستر نظر به ضرورت ویا حد اقل دوبار دایر می شود.

کمیته پلان استرانیژیک

اساسا این کمیته مسئول همه پلان های استراتیژیک در سطح پوهنځی و دیپارتمنت می باشد.ریس این کمیته  ریس پوهنخی و اعضا این کمیته آمرین دیپارتمنت ها می باشد. این کمیته در هر سمستر نظر به ضرورت ویا حد اقل یک بار دایر می شود.

 

گالری رسانه

محوطه پوهنتون کابل در فصل بهار

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

آلبوم تصاویر کنفرانس ملی تقویت تحصیلات عالی در پوهنتون کابل

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

محفل نظر خواهی در مورد نصاب برنامه ماستری جدید التاسیس در پوهنځی علوم اجتماعی برگزار گردید

نمایشگاه پوسترهای تحقیقاتی پوهنځی زراعت پوهنتون کابل برگزار گردید

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا

سخنرانی محترم لطف‎ الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در نمایشگاه هنری سمستر بهاری پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل