کمیته های پوهنځي

پوهنځی علوم وترنری دارای کمیته های فرعی ذیل است:

  • کمیته نصاب درسی: این کمیته بالای نصاب، انکشاف، نظارت از تطبیق، طرح و پلانگذاری، تدویر جلسات هفته وار، ماهانه، ربعوار، شش ماه و سالانه مسوول میباشد. علاوه بران کمیته دارای لایحه وطایف مشخص داشته، در ترکیب رییس، اعضا و میکانیزم تطبیق دارد.
  • کمیته تضمین کیفیت: این کمیته بالای برنامه های تضمین کیفیت، انکشاف کیفی، نظارت از تطبیق، طرح و پلانگذاری، تدویر جلسات هفته وار، ماهانه، ربعوار، شش ماه و سالانه مسوول میباشد. علاوه بران کمیته دارای لایحه وطایف مشخص داشته، در ترکیب رییس، اعضا و میکانیزم تطبیق دارد.
  • کمیته آموزش الکترونیک: این کمیته بالای برنامه های آموزشی انلاین، اچ ال ام ای اس، انکشاف کیفی برنامه ها، نظارت از تطبیق، طرح و پلانگذاری، تدویر جلسات هفته وار، ماهانه، ربعوار، شش ماه و سالانه مسوول میباشد. علاوه بران کمیته دارای لایحه وطایف مشخص داشته، در ترکیب رییس، اعضا و میکانیزم تطبیق دارد.
  • کمیته تحقیقات علمی: این کمیته بالای برنامه های تحقیقات علمی، انکشاف کیفی برنامه ها، نظارت از تطبیق، طرح و پلانگذاری، تدویر جلسات هفته وار، ماهانه، ربعوار، شش ماه و سالانه مسوول میباشد. علاوه بران کمیته دارای لایحه وطایف مشخص داشته، در ترکیب رییس، اعضا و میکانیزم تطبیق دارد.
  • کمیته فرهنگی: این کمیته بالای برنامه های فرهنگی، اجتماعی، نظارت از تطبیق، طرح و پلانگذاری، تدویر جلسات هفته وار، ماهانه، ربعوار، شش ماه و سالانه مسوول میباشد. علاوه بران کمیته دارای لایحه وطایف مشخص داشته، در ترکیب رییس، اعضا و میکانیزم تطبیق دارد.
  • کمیته توزیع بورس های تحصیلی: این کمیته بالای توزیع عادلانه بورس مطابق معیا و تامین شفافیت، اارتقای ظرفیت کادر علمی، نظارت از تطبیق، طرح و پلانگذاری، تدویر جلسات هفته وار، ماهانه، ربعوار، شش ماه و سالانه مسوول میباشد. علاوه بران کمیته دارای لایحه وطایف مشخص داشته، در ترکیب رییس، اعضا و میکانیزم تطبیق دارد.
  • کمیته نظم و دسپلین: این کمیته بالای برنامه های نظم و دسپلین، نظارت از تطبیق، طرح و پلانگذاری، تدویر جلسات هفته وار، ماهانه، ربعوار، شش ماه و سالانه مسوول میباشد. علاوه بران کمیته دارای لایحه وطایف مشخص داشته، در ترکیب رییس، اعضا و میکانیزم تطبیق دارد.
  • کمیته نظارت و کنترول: این کمیته بالای برنامه های نظارتی و کنترولی، انکشاف کیفی موارد و برنامه ها، نظارت از تطبیق، طرح و پلانگذاری، تدویر جلسات هفته وار، ماهانه، ربعوار، شش ماه و سالانه مسوول میباشد. علاوه بران کمیته دارای لایحه وطایف مشخص داشته، در ترکیب رییس، اعضا و میکانیزم تطبیق دارد.

 

گالری رسانه

دو پایه فلتر آب آشامیدنی در لیله ذکور به بهره برداری سپرده شد

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا