کمیته های پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه

برعلاوه شورای علمی پوهنحٔی که به طور دوامدار و مطابق نیاز جلسات خویش را برگزار مینمایند، پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه دارای کمیته های مشخص جهت پیشبرد هر چه بیشتر امور اکادمیک پوهنحٔی میباشد. اساتید این پوهنحٔی به کمیته های مربوطه معرفی گردیده و به طور دوامدار در راستای تعالی این اداره همکاری مینمایند. این کمیته ها عبارت اند از:

  • کمیته تحقیقات علمی
  • کمیته نصاب
  • کمیته فرعی ارزیابی خودی
  • کمیته اموزش الکترونیک
  • کمیته نظم و دسپلین
  • کمیته پلان استراتژیک
  • کمیته امتحانات

کمیته تحقیقات علمی پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه

کمیته تحقیقات علمی در سطح پوهنحٔی متشکل از استادان مجرب این پوهنحٔی بوده و به منظور بررسی، ارزیابی و تنظیم محتوا و شکلیات آثار علمی تحقیقی استادان پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه فعالیت می کنند. این کمیته مکلف است تا آثار علمی تحقیقی استادان را بعد از ثبت موضوع در سطح دیپارتمنت مورد ارزیابی قرار دهند.

فهرست اعضای کمیتهٔ تحقیقات علمی پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه

شماره    نام و تخلص                     درجه تحصیل                  رتبه علمی                       دیپارتمنت

 

۱          حشمت الله ناصری            ماستر                            پوهنیار                          مدیریت توسعه

۲          ظریف الله درخیلی             ماستر                            پوهنیار                          اداره عامه

۳          ذبیح الله عبیدی                 ماستر                            پوهیالی                          مدیریت توسعه

۴          فیض محمد حٔلاند              ماستر                            پوهنیار                          پالیسی عامه

 

کمیته نصاب پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه

کمیته نصاب پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه از جمله مهمترین کمیته ها محسوب میگرد که با در نظر داشت نیازمندی بازار و تغییرات محیطی و با درک انکشاف و تغییر در حوزه ها و برنامه های مربوط به این رشته، نصاب پوهنحٔی را مورد بازنگری و تجدید نظر قرار داده، تعدیلات و به روزسازی لازم را محقق خواهد ساخت.

فهرست اعضای کمیتهٔ نصاب پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه

شماره    نام و تخلص                     درجه تحصیل                   رتبه علمی                      دیپارتمنت

 

۱          جمال الدین صابری           ماستر                            پوهنیار                          اداره عامه

۲          فیض محمد حٔلاند              ماستر                            پوهنیار                          پالیسی عامه

۳          ظریف الله درخیلی             ماستر                            پوهنیار                          اداره عامه

۴          فردین هاشمی                   ماستر                            پوهنیار                          مدیریت توسعه

۵          صلاح الدین نصرتیار        ماستر                            پوهنیار                          پالیسی عامه

 

 

کمیته فرعی ارزیابی خودی پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه

برای اینکه بتوان کیفیت پروسه تدریس را تضمین و با در نظر داشت معیار های لازمه پیشنهاد شده در چارچوب وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان خود را عیار ساخت، نیاز است تا کمیته فرعی خودی برای ارزیابی از این روند وجود داشته باشد.

فهرست اعضای کمیته فرعی ارزیابی خودی پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه

شماره    نام و تخلص                     درجه تحصیل                   رتبه علمی                      دیپارتمنت

 

۱          سجیه بهگام                     ماستر                            پوهنیار                          پالیسی عامه

۲          شبنم صالحی                    ماستر                            پوهنیار                          اداره عامه

۳          محمد موسی عنایت            ماستر                            پوهنیار                          پالیسی عامه

۴          سمیع الله مهدی                 ماستر                            پوهنیار                          مدیریت توسعه

 

کمیته آموزش الکترونیکی پوهنحٔي اداره و پالیسی عامه

برای اینکه توانسته باشیم فرهنگ استفاده از ابزار الکترونیکی در روند تدریس در پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه را تعمیم، ترویج و نهادینه ساخته باشیم، پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه پوهنتون اقدامات جدی را روی  دست گرفته است. از جمله این اقدامات، یکی هم ایجاد کمیته آموزش الکترونیکی در سطح پوهنحٔی میباشد. باید خاطر نشان ساخت که این کمیته بر حسب لزوم دید کمیتهٔ‌ اصلی آموزش الکترونیک پوهنتون در سال (۱۳۹۵) ایجاد گردید.   

فهرست اعضای کمیته آموزش الکترونیک پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه

شماره    نام و تخلص                     درجه تحصیل                   رتبه علمی                      دیپارتمنت

 

۱          حشمت الله ناصری            پوهنیار                          ماستر                            مدیریت توسعه

۲          صلاح الدین نصرتیار        پوهنیار                          ماستر                            پالیسی عامه

۳          نجیب الله ذکی                  پوهنیار                          ماستر                            پالیسی عامه

۳          ادبیه عثمانی                    پوهیالی                          لیسانس                           اداره عامه

 

کمیته نظم و دسپلین پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه

کمیته نظم و دسپلین پوهنحٔی از اساتید این پوهنحٔی تشکیل گردیده و در دراستای برقرای نظم و جلگویری از مختل شدن فضای اکادمیک این  پوهنحٔی فعالیت نموده و تصامیم به موقع، مناسب و ضروری را اتخاذ خواهند نمود.

فهرست اعضای کمیته نظم و دسپلین پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه

شماره    نام و تخلص                     درجه تحصیل                   رتبه علمی                      دیپارتمنت

 

۱          حشمت الله ناصری            پوهنیار                          ماستر                            مدیریت توسعه

۲          صلاح الدین نصرتیار        پوهنیار                          ماستر                            پالیسی عامه

۳          نجیب الله ذکی                  پوهنیار                          ماستر                            پالیسی عامه

۳          ظریف الله درخیلی             پوهنیار                          لیسانس                           اداره عامه

 

کمیته پلان استراتژیک پوهنحٔی

کمیته پلان استراتزیک پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه از رئیس پوهنحٔی و آمرین دیپارتمنت این پوهنحٔی تشکل یافته و در راستای نظارت و تطبیق هر چه بهتر پلان استراتژیک این پوهنحٔی فعالیت های خویش را متمرکز نموده اند.

فهرست اعضای کمیته پلان استراتژیک پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه

شماره    نام و تخلص                     درجه تحصیل                   رتبه علمی                      دیپارتمنت

 

۱          جمال الدین صابری           پوهنمل                           ماستر                            اداره عامه

۲          نجیب الله ذکی                   پوهنیار                          ماستر                            پالیسی عامه

۳          فردین هاشمی                   پوهنیار                          ماستر                            مدیریت انکشاف

۳          ظریف الله درخیی             پوهنیار                          ماستر                            اداره عامه

 

 

گالری رسانه

در جریان کارهای باز سازی پوهنتون کابل، این بار انکشاف سرک ارتباطی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل آغاز شده است.

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا