کمیته های دائمی پوهنځی

کمیته های مختلف در پوهنځی در مورد مسائل مختلف وجود داشته و اعضای شامل استادان پوهنځی می باشند. جزئیات کمیته ها درجدول زیر ارائه گردیده است.

جدول  کمیته های پوهنځی زراعت و مسئولیت های آنها.

شماره

اسم کمیته

تعداد اعضا

وظایف و مسئولیت ها

اوقات دایر شدن کمیته

1

کمیته فرهنگی

11

ترتیب و تنظیم برنامه های فرهنگی و ورزشی

یک دفعه در ماه

2

کمیته تحقیقاتی

7

ارزیابی  پروپوزل های و مقالات  تحقیقاتی

یک دفعه در ماه

3

کمیته تضمین کیفیت

8 (روسای دیپارتمنت ها)

ارزیابی محتویات و میتود درسی

یک دفعه در ماه

4

کمیته ارزیابی امتحان

8 (روسای دیپارتمنت ها)

بررسی روش  امتحان و سیستم نمره دهی

یک دفعه در ماه

5

کمیته توسعه برنامه درسی

9

توسعه کریکولم  درسی

یک دفعه در ماه

6

کمیته فارم تحقیقاتی

7

ارزیابی تحقیقات مزرعه ای، محصولات فارم سایر مسائل مربوطه

یک دفعه در ماه

7

کمیته ارزیابی پروسه تدریس

8

ارزیابی محتویات و میتود تدریس و سایر وظایف مرتبط به آن

یک دفعه در ماه

8

کمیته یادگیری الکترونیک

8

آماده سازی روش های آموزشی آنلاین، آموزش نحوه استفاده از وسایل الکترونیکی برای تدریس و ثبت پیشرفت های علمی

یک دفعه در ماه

9

کمیته برنامه های استراتژیک

کمیته تضمین کیفیت

تهیه برنامه های استراتژیک سالانه آموزش، روش آموزش، تدارکات ، و سایر مسائل مربوط به آن

یک دفعه در ماه

10

کمیته ترفیعات علمی

یک نفر از پوهنځی زراعت

ارزیابی نتایج تحقیق، مواد ترجمه شده و اسناد مربوط به ترفعات علمی

یک دفعه در ماه

11

کمیته نشرات

یک نفر از پوهنځی زراعت

ارزیابی محتویات مقالات، کتب و اختصاص آنها برای نشر

یک دفعه در ماه

12

کمیته مجله

یک نفر از پوهنځی زراعت

ارزیابی مقالات و آماده سازی اسناد و مدارک لازم را برای انتشار مقاله  در مجله علمی

یک دفعه در ماه

13

کمیته کریکولم درسی  وزارت

یک نفر از پوهنځی زراعت

کار کردن  برای  توسعه  اصلاح کریکولم درسی

یک دفعه در ماه

14

کمیته تحقیقاتی  پوهنتون

یک نفر از پوهنځی زراعت

ارزیابی محتویات پیشنهادات تحقیق و سایر مستندات مربوط به انجام تحقیق

یک دفعه در ماه

15

کمیته  تقرر و انفکاک

یک نفر از پوهنځی زراعت

ارزیابی اسناد و معلومات لازم برای پذیرش و یا رد کارکنان جدید در پوهنتون 

یک دفعه در ماه

 

گالری رسانه

محوطه پوهنتون کابل در فصل بهار

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

آلبوم تصاویر کنفرانس ملی تقویت تحصیلات عالی در پوهنتون کابل

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

محفل نظر خواهی در مورد نصاب برنامه ماستری جدید التاسیس در پوهنځی علوم اجتماعی برگزار گردید

نمایشگاه پوسترهای تحقیقاتی پوهنځی زراعت پوهنتون کابل برگزار گردید

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا

سخنرانی محترم لطف‎ الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در نمایشگاه هنری سمستر بهاری پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل