پیام رئیس پوهنځی

به نام خداوند یکتا و بی نیاز

بی تردید پویایی و بالندگی یک کشور در گرو آموزش با کیفیت، تحقیق و ایجاد بستر های مناسب  کارآفرینی در مسیر توسعه پایدار می باشد. جهت نایل آمدن به این هدف فاکولته ها در چوکات نهادهای آموزشی مسولیت های مهم به عهده دارند. پوهنځی اقتصاد از طریق نهادینه سازی آموزش های کیفی در حوزه علم اقتصاد و مدیریت و ترویج تحقیقات کاربردی سعی برآن دارد تا در مسیر کارآفرینی حرکت نموده و نقش فعال تری در ایجاد کاریابی و توسعه اقتصادی ایفا نماید.

امروز پیشرفت سایر بخش ها، وابسته به پیشرفت و بالندگی اقتصادی کشور ها با توجه به محصولات ناخالص ملی GNP، عاید سرانه، سرمایه گذاری، رشد تجارت، امور مالی و به همین منوال وابسته به سایر شاخص های اقتصادی می باشد.

روی همرفته تمرکز بر آموزش باکیفیت علوم اقتصادی متضمن توسعه اقتصادی پایدار می باشد.

بدون شک بهبود کمی و کیفی این رشته اهم، مستلزم  پایه مشارکت بالا اساتید و محصلین، محققین و منسوبین پوهنځی نیاز مبرم است. ارتقای مهارت‌های شغلي محصلین و ارتقای ظرفیت اساتید همگام با فرایند توسعه این رشته مهم می باشد. تدریس به شیوه های شاگرد محوری OBE/SCL و بازدهی آن یکی از اهداف مهم آموزشی رشته علم اقتصاد است.  وفق نمودن اجراآت تدریسی و علمی پوهنځی با رعایت قوانین و مقررات نافذه وزارت محترم تحصیلات عالی، در نظر گرفتن معیارهای پذیرفته شده آموزشی منطقه ای و جهانی مطابق بازار کار یکی از مکفیت های این اداره است. با اعتماد و توکل به ذات اقدس در مسیر پیشرفت و شگوفایی اقتصادی کشور گام برمی داریم.

بااحترام

پوهنمل امیر حمزه اسلمی

رئیس پوهنځی اقتصاد

گالری رسانه

دو پایه فلتر آب آشامیدنی در لیله ذکور به بهره برداری سپرده شد

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا