پیام رئیس پوهنحٔی

بدون شک رشته اداره و پالیسی عامه یکی از مهمترین رشته های تحصیلی مورد نیاز عصر ما به حساب میاید. امروز دانش اداره عامه به عنوان یک رشته بسیار مهم تحصیلی در بسیاری پوهنتون های جهان فعالیت مینماید. پالیسی و اداره عامه در تربیه مدیران امور عمومی متخصص٬ مسؤلیت پذیر و قانونمدار نقش کلیدی را بازی میکند. توقع برده میشود که بر خلاف ادارات عامه سنتی٬ ادارات عامه نوین مشتری-محور٬ شفاف٬ مسؤلیت پذیر٬ حسابده٬ مؤثر٬ مثمر و عاری از فساد باشند. در رسیدن به همچو آرزومندی ها نقش رشته های جدید تحصیلی چون اداره و پالیسی عامه غیر قابل انکار است. 

پوهنحی پالیسی و اداره عامه در چوکات پوهنتون کابل در سال ۱۳۹۱ به کمک کشور دوست و متحد جرمنی تاسیس گردیده و دارای نصاب درسی مطابق روز و مقتضای بازار کار در افغانستان میباشد. این رشته مهم تحصیلی در قالب سه دیپارتمنت: دیپارتمنت اداره عامه٬ پالیسی عامه و مدیریت توسعه فعالیت مینماید. فاکولته اداره و پالیسی عامه به عنوان یک رشته بین الرشتوی فعالیت داشته و بهترین مضامین رشته های حقوق٬ اقتصاد٬ جامعه شناسی٬ علوم سیاسی٬ و علوم مدیریتی را در سمستر های بهاری و خزانی پیشکش مینماید. مضامین مهم و اساسی چون حقوق اساسی٬ مبانی سازمان و مدیریت٬ رهبری٬ پالیسی سازی٬ تحلیل پالیسی٬ حکومتداری خوب٬ تدارکات عامه٬ مدیریت پروژه٬ مقابله بافساد مالی٬ ارتباطات سازمانی٬ نظریه های سازمان٬ حکومتداری الکترونیک٬ حقوق اداری٬ اقتصاد عامه٬ سازمانهای بین المللی٬ روش تحقیق٬ و غیره را تدریس مینماید. 

محصلین پوهنحی پالیسی و اداره عامه بر علاوه مضامین مندرج در نصاب درسی٬ فرصت برنامه کار عملی (کار آموزی) را در ادارات مختلف حکومتی در سال اخیر تحصیلی شان بدست میاورند. رهبری این پوهنحی مصمم است تا بصورت همیشگی یک نوع هماهنگی و همکاری را میان پوهنحی و ادارات عامه کشور تشویق و تقویت نماید. جهت نیل به این هدف با ادارات کلیدی و وزارت خانه های مهم کشور در قسمت اعزام محصلین جهت کار آموزی همکاری دارد. از جمله وزارت خانه ها و ادارات کلیدی میتوان از ریاست اجرائيه٬ وزارت مالیه٬ بانک مرکزی٬ وزارت امور خارجه٬ تدارکات ملی٬ وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی٬ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری٬ اداره ارگانهای محلی٬ وزارت معادن٬ وزارت اقتصاد٬ وزارت مبارزه علیه مواد مخدر وغیره نام گرفت. برنامه کار آموزی یک فرصت خوب و فوق العاده برای محصلین بوده تا بتوانند موضوعات مربوط به اداره و مسایل مدیریتی را بگونه عملی یاد گرفته و یک نوع هماهنگی و تطبیق را میان موضوعات نظری و محیط عملی بکار گیرند. علاوتاً‌٬ با استفاده از این فرصت تعداد کثیری از محصلین توانسته اند تا در ادارات میزبان منحیث کارمند استخدام گردند که این خود از جمله دست آوردهای مهم این پوهنحی به شمار میاید.

در پایان باید گفت که پوهنحی اداره و پالیسی عامه خود را مکلف میداند تا با عرضه خدمات علمی با کیفیت٬ مطابق روز و معیاری در تامین نیروی بشری متخصص٬ متعهد و مسؤلیت پذیر خدمات ارزنده ای را برای کشور و مردم افغانستان  نماید. این رشته مهم تحصیلی در قسمت تامین حاکمیت قانون٬ شفافیت در ادارات٬ مقابله با فساد مالی٬ ترویج فرهنگ حسابدهی و مسؤلیت پذیری از طریق تزریق نیروی متخصص و متعهد به ادارات کشور دین و مسؤلیت خود را ادا مینماید.

با احترام

پوهنمل جمال الدین صابری

رئیس و استاد پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کابل

گالری رسانه

محوطه پوهنتون کابل در فصل بهار

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

آلبوم تصاویر کنفرانس ملی تقویت تحصیلات عالی در پوهنتون کابل

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

محفل نظر خواهی در مورد نصاب برنامه ماستری جدید التاسیس در پوهنځی علوم اجتماعی برگزار گردید

نمایشگاه پوسترهای تحقیقاتی پوهنځی زراعت پوهنتون کابل برگزار گردید

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا

سخنرانی محترم لطف‎ الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در نمایشگاه هنری سمستر بهاری پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل