نصاب درسی پوهنځي

(سمستر اول)

تعداد کریدت ها

نام کورس

کد نمبر

2

تاریخ معاصر افغانستان

VS102

2

کیمیای عمومی و غیرعضوی

VS103

5

زولوژی

VS105

2

ریاضی

VS106

2

زبان انگلیسی I

VS107

1

ثقافت اسلامی  I

VS101

3

گیاه شناسی

VS108

3

کیمیای عضوی

VS104

مجموع تعداد کریدت:                                                                      20

(سمستر دوم)

تعداد کریدت ها

نام کورس

کد نمبر

2

تاریخ تمدن اسلام

VS202

5

اناتومی وترنری I

VS211

5

هیستولوژی و امبریولوژی وترنری I

VS214

2

زبان انگلیسی II

VS207

3

فیزیک

VS209

1

ثقافت اسلامی  II

VS201

2

لاتین طبی

VS215

مجموع تعداد کریدت:                                                                      20

(سمستر سوم)

تعداد کریدت ها

نام کورس

کد نمبر

4

اناتومی وترنری II

VS311

5

فیزیولوژی وترنری  I

VS312

5

بیوشیمی وترنری I

VS313

3

هیستولوژی و امبریولوژی وترنری II

VS314

1

ثقافت اسلامی  III

VS301

2

ایکولوژی وترنری

VS321

مجموع تعداد کریدت:                                                                      20

(سمستر چهارم)

تعداد کریدت ها

نام کورس

کد نمبر

5

جنیتیک و بیومتری

VS419

2

فیزیولوژی وترنری  II

VS412

3

بیوشیمی وترنری II

VS413

4

پرورش حیوانات بزرگ

VS416

1

ثقافت اسلامی  IV

VS401

5

باکتریولوژی  وترنری I

VS430

مجموع تعداد کریدت:                                                                      20

(سمستر پنجم)

تعداد کریدت ها

نام کورس

کد نمبر

3

پرورش بز و گوسفند

VS518

5

تغذیه ی حیوانی I

VS522

5

باکتریولوژی  وترنری II

VS530

4

پارازیتولوژی وترنری I

VS534

1

ثقافت اسلامی  V

VS501

3

نسلگیری حیوانات

VS520

مجموع تعداد کریدت:                                                                      21

(سمستر ششم)

تعداد کریدت ها

نام کورس

کد نمبر

4

فارمکولوژی و توکسیکولوژی وترنری I

VS626

3

تغذیه ی حیوانی II

VS622

3

پارازیتولوژی وترنری II

VS634

3

ویرولوژی وترنری

VS636

2

حفظ الصحه ی حیوانی

VS637

5

پتولوژی وترنری I

VS631

1

ثقافت اسلامی  VI

VS601

مجموع تعداد کریدت:                                                                      21

(سمستر هفتم)

تعداد کریدت ها

نام کورس

کد نمبر

5

پرورش ماهی و زنبور عسل

VS723

3

پارازیتولوژی وترنری III

VS734

4

فارمکولوژی و توکسیکولوژی وترنری II

VS726

3

پتولوژی وترنری II

VS731

5

پتوفیزیولوژی وترنری

VS735

1

ثقافت اسلامی  VII

VS701

مجموع تعداد کریدت:                                                                      21

(سمستر هشتم)

تعداد کریدت ها

نام کورس

کد نمبر

2

اساسات تحقیق – مونوگراف

VS824

5

اپیدمیولوژی وترنری I

VS832

4

حفظ الصحه ی مواد غذایی I

VS839

1

ثقافت اسلامی   VIII

VS801

3

تشخیص کلینیکی

VS825

2

تریوجنولوژی وترنری I

VS829

4

تکنولوژی مواد غذایی

VS838

مجموع تعداد کریدت:                                                                      21

سمستر نهم

تعداد کریدت ها

نام کورس

کد نمبر

5

اپیدمیولوژی وترنری II

VS932

3

پرورش مرغ

VS917

2

جراحی وترنری I

VS927

3

تریوجنولوژی وترنری II

VS929

3

طب داخله وترنری I

VS928

2

طب عدلی وترنری

VS941

3

حفظ الصحه ی مواد غذایی II

VS939

مجموع تعداد کریدت:                                                                      21

سمستر دهم

تعداد کریدت ها

نام کورس

کد نمبر

3

بیماری های طیور

VS1033

5

جراحی وترنری II

VS1027

4

طب داخله وترنری II

VS1028

4

کنترول کیفیت مواد غذایی

VS1040

2

مونوگراف

VS1024

مجموع تعداد کریدت:                                                                      18

گالری رسانه

محوطه پوهنتون کابل در فصل بهار

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

آلبوم تصاویر کنفرانس ملی تقویت تحصیلات عالی در پوهنتون کابل

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

محفل نظر خواهی در مورد نصاب برنامه ماستری جدید التاسیس در پوهنځی علوم اجتماعی برگزار گردید

نمایشگاه پوسترهای تحقیقاتی پوهنځی زراعت پوهنتون کابل برگزار گردید

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا

سخنرانی محترم لطف‎ الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در نمایشگاه هنری سمستر بهاری پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل