شورای علمی پوهنځي

 

شورای علمی پوهنځی و شورای علمی ديپارتمنت

رئیس پوهنځی و امرین دیپارتمنت ها امور علمی و اداری را از طریق شورای علمی پوهنځی و شورای علمی ديپارتمنت تنظیم می نماید. به اساس قانون، لوایح و مقررات وزارت تحصیلات عالی رئیس و امرین مسئول انسجام امور پوهنځی و ديپارتمنت ها بوده، که پلان های ستراتیژیک و پالیسی ها را اجرا می نماید. رئیس پوهنځی محیط زیست دارای درجه تحصیلی دوکتورا بوده و مضامین تخصصی را تدریس می نماید.

رئیس پوهنځی: رئیس پوهنځی مسئول اجرای تمامی امور و فیصله های علمی و اداری پوهنځی بوده و به رئیس پوهنتون ګذارش ده میباشد.

آمر ديپارتمنت: آمر دیپارتمنت مسئول اجرای تمامی امور و فیصله های علمی و اداری ديپارتمنت بوده و به رئيس پوهنځی ګذارش ده میباشد.

مدیر تدریسی و اجرائیه: مدیر تدریسی مسئول امور اداری پوهنځی میباشد.

ساختار اداری و کارمندان پوهنځی

ساختار اداری پوهنځی محیط زیست مشمول رئیس پوهنځی، مدیر تدریسی، آمرین ديپارتمنت ها با کارمندان اداری، تکنیشن ها، و کارمندان خدماتی میباشد. پوهنځی محیط زیست دارای ۱۵ نفر استاد بوده که مسئول پیشبرد تدریس مضامین در ديپارتمنت های سه ګانه میباشد. ساختار اداری فعلی پوهنځی قرار ذیل است:

گالری رسانه

دو پایه فلتر آب آشامیدنی در لیله ذکور به بهره برداری سپرده شد

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا