شورای علمی پوهنځي

 

شورای علمی پوهنځی و شورای علمی ديپارتمنت

رئیس پوهنځی و امرین دیپارتمنت ها امور علمی و اداری را از طریق شورای علمی پوهنځی و شورای علمی ديپارتمنت تنظیم می نماید. به اساس قانون، لوایح و مقررات وزارت تحصیلات عالی رئیس و امرین مسئول انسجام امور پوهنځی و ديپارتمنت ها بوده، که پلان های ستراتیژیک و پالیسی ها را اجرا می نماید. رئیس پوهنځی محیط زیست دارای درجه تحصیلی دوکتورا بوده و مضامین تخصصی را تدریس می نماید.

رئیس پوهنځی: رئیس پوهنځی مسئول اجرای تمامی امور و فیصله های علمی و اداری پوهنځی بوده و به رئیس پوهنتون ګذارش ده میباشد.

آمر ديپارتمنت: آمر دیپارتمنت مسئول اجرای تمامی امور و فیصله های علمی و اداری ديپارتمنت بوده و به رئيس پوهنځی ګذارش ده میباشد.

مدیر تدریسی و اجرائیه: مدیر تدریسی مسئول امور اداری پوهنځی میباشد.

ساختار اداری و کارمندان پوهنځی

ساختار اداری پوهنځی محیط زیست مشمول رئیس پوهنځی، مدیر تدریسی، آمرین ديپارتمنت ها با کارمندان اداری، تکنیشن ها، و کارمندان خدماتی میباشد. پوهنځی محیط زیست دارای ۱۵ نفر استاد بوده که مسئول پیشبرد تدریس مضامین در ديپارتمنت های سه ګانه میباشد. ساختار اداری فعلی پوهنځی قرار ذیل است:

گالری رسانه

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا

سخنرانی محترم لطف‎ الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در نمایشگاه هنری سمستر بهاری پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل

کنفرانس علمی و تحقیقی تحت عنوان مطالعه و مدیریت آب های افغانستان به پیشواز افتتاح بند کمال خان

آغاز کمپاین نهال‌شانی در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل