دیپارتمنت ها

پوهنځی علوم وترنری در حال حاضر دارای پنج دیپارتمنت فعال بوده که هر کدام در راستای کاری خود فعالیت های مرتبط به مضامین، تدریس، تحقیق و ارائیه خدمات را اجرا می کنند. دیپارتمنت منحیث تهداب اکادمیک در اجراآت اصولی خود مستقل عمل می نماید.

گالری رسانه

در جریان کارهای باز سازی پوهنتون کابل، این بار انکشاف سرک ارتباطی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل آغاز شده است.

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا