دیپارتمنت های پوهنځی

 این پوهنځی دارای سه دیپارتمنت:

  • فزیک و الکترونیک
  • فزیک عمومی و نظری
  • فزیک اتومی و هسته ای

  و تا هنوز مواد درسی یا کریکولم هر دیپارتمنت نهای نشده و غرض تائید به وزارت محترم تحصیلات عالی ارسال شده است.

جدول ذیل اساتید هر دیپارتمنت را به صورت جداگانه نشان میدهد

شماره

نام

تخلص

درجه تحصیل

رتبه علمی

دیپارتمنت مربوطه

1

زلمی

احمدزی

ماستر

پوهاند

فزیک و الکترونیک

2

رجب علی

خاوری

ماستر

پوهنوال

فزیک و الکترونیک

3

بلقیس

حلیمی

ماستر

پوهنمل

فزیک و الکترونیک

4

جواد

احمدی

ماستر

پوهنیار

فزیک و الکترونیک

5

رفیع الله

صاحبزاده

لیسانس

پوهیالی

فزیک و الکترونیک

6

جعفر

نجفی راد

لیسانس

نامزد پوهنیار

فزیک و الکترونیک

7

سیدسرور

ابتکار

ماستر

پوهنمل

فزیک والکترونیک

مجموع

7

فزیک و الکترونیک

8

داود

میرزایی

داکتر

پوهنمل

اتومی و هسته ای

9

عاصمه

شاداب

ماستر

پوهنمل

اتومی و هسته ای

10

فیض لرحمن

اسحاقزی

ماستر

پوهنیار

اتومی و هسته ای

11

غازی محمد

اندر

لیسانس

پوهنیار

اتومی و هسته ای

12

ولی گل

افغان

لیسانس

پوهیالی

اتومی و هسته ای

مجموع

5

اتومی و هسته ای

13

فریبا

احدیار

ماستر

پووهنوال

فزیک عمومی و نظری

14

رویا

سدید

ماستر

پوهندوی

فزیک عمومی و نظری

15

احمد سجاد

نظری

لیسانس

پوهیالی

فزیک عمومی و نظری

16

بکتاش

امینی

لیسانس

پوهیالی

فزیک عمومی و نظری

17

فضل ربی

جلال زی

لیسانس

نامزد پوهنیار

فزیک عمومی و نظری

مجم.ع

5

فزیک عمومی و نظری

 

گالری رسانه

محوطه پوهنتون کابل در فصل بهار

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

آلبوم تصاویر کنفرانس ملی تقویت تحصیلات عالی در پوهنتون کابل

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

محفل نظر خواهی در مورد نصاب برنامه ماستری جدید التاسیس در پوهنځی علوم اجتماعی برگزار گردید

نمایشگاه پوسترهای تحقیقاتی پوهنځی زراعت پوهنتون کابل برگزار گردید

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا

سخنرانی محترم لطف‎ الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در نمایشگاه هنری سمستر بهاری پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل