در باره پوهنځی

مفکوره تاسیس یک موسسه تعلیمات عالی اقتصادی به منظور تربیه پرسونل مسلکی و اختصاصی در رشته های مختلف اقتصادی بعد از پذیرش و طرح سیستم پلانگذاری پنجساله انکشاف اقتصادی و اجتماعی در کشور به میان آمد. به همین منظور کمیته اختصاصی مرکب از یک تعداد استادان و متخصصان از طرف وزارت معارف وقت بخاطر تثبیت نیازمندی و امکانات تاسیس چنین یک مؤسسه تشکیل یافت و نظر کمیته متذکره بعد از تائید شورای عالی پوهنتون به مقامات ذیصلاح پیشنهاد گردید که بتأسی از آن تاسیس یک مؤسسه تعلیمات عالی اقتصادی بنام انستیتیوت اقتصاد با صدور فرمانی در سال 1336 هـش مطابق 1957 میلادی منظور شد که در همان سال صرف یک صنف سوم 20 نفری در دسترس مؤسسه قرار داشت و نخستین هیات تدریسی مؤسسه در سال تاسیسی بالغ به چهار استاد بود در حالیکه کدر مؤسسه از نگاه تیوریک 8 استاد، 8 مدرس و 8 اسیستانت بود. در عین زمان پوهنتون کابل به منظور طرح و انکشاف پروگرام درسی یک دانشمند اتریشی بنام پروفیسور فونمن به حیث مشاور استخدام نمود. قابل ذکر است که انستیتوت متذکره بعد از یکسال نام پوهنځی را در ردیف سایر پوهنځی های پوهنتون به خود گرفت و بالاثر تجویز لازم استادان در رابطه با انکشاف و توسعۀ امور علمی پوهنځی در سال 1337 هـ.ش محصلان از صنف اول جذب گردیدند و در همان سال تعداد محصلان به 90 نفر میرسید. قابل یاد آوری است که پوهنځی اقتصاد تا سال 1340  پروگرام درسی مشترک با پوهنځی حقوق داشت، از شروع سال تعلیمی 1340 ه-ش دو صنف اول ودوم خود را از پوهنځی حقوق مجزا و پروگرام مستقل را تطبیق نمود.

پوهنځی اقتصاد درسال 1341هـ.ش قرار داد توأمیت را با پوهنځی اقتصاد پوهنتون کلن آلمان امضا نمود که درسال 1345هـ.ش پوهنځی های اقتصاد پوهنتون های بوخوم و بن آلمان نیز دراین توأمیت شامل گردیدند. باید یاد آور شد که در سال 1339 هـ.ش مجله وزین و سه ماهه اقتصادی څېړنې  بحیث ارگان نشراتی پوهنځی برای نخستین بار به نشر رسید. پوهنځی از بدو تاسیس با داشتن سابقه 63 ساله سهم بزرگی در تربیه کادرهای مسلکی و متخصص در رشته های مختلف اقتصاد ایفا نموده و طی پروگرام درسی چهار ساله به تعداد 10468 فارغ التحصیل به جامعه تقدیم نموده است. 

گالری رسانه

محوطه پوهنتون کابل در فصل بهار

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

آلبوم تصاویر کنفرانس ملی تقویت تحصیلات عالی در پوهنتون کابل

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

محفل نظر خواهی در مورد نصاب برنامه ماستری جدید التاسیس در پوهنځی علوم اجتماعی برگزار گردید

نمایشگاه پوسترهای تحقیقاتی پوهنځی زراعت پوهنتون کابل برگزار گردید

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا

سخنرانی محترم لطف‎ الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در نمایشگاه هنری سمستر بهاری پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل