در باره پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی

پوهنځی روانشناسي وعلوم تربيتي پوهنتون كابل درسال 1341- هجري شمسي مطابق 1962- درچوكات پوهنتون كابل به نام پوهنځی تعليم وتربيه تاسيس گرديد و با پذيرش شصت نفر محصل با داشتن ده (10) نفراستاد مجرب افغاني وامريكايي كه دررشته هاي مختلف دوكتورا وماستري داشتند، آغاز به كار كرد. هدف ازايجاد اين پوهنځی درآن وقت تربيه معلمين براي دوره ثانوي مكاتب كشور بود، دررشته هاي كه درمكاتب تدريس مي‌شد. درپهلوي اين رشته ها، ديپارتمنت دیگری به نام اداره تربيتي نيز وجود داشت كه بعدآ به نام ديپارتمنت تعليمات مسلكي مسمی شد. اين پوهنځی درسال  (1352) لغو تدريجي گرديد وشاگردانش به پوهنځی هاي ساينس، ادبيات وعلوم بشري تعلق گرفت. ديپارتمنت تعليمات مسلكي كه به پوهنځی ادبيات وعلوم بشري مربوط گرديده بود ودرسال (1358ه ش) دوباره به‌ حيث پوهنځی تعليم وتربيه تاسيس وايجاد گرديد. اما اين بار صرف دو ديپارتمنت به نام هاي ديپارتمنت روانشناسي و پيداگوژي در آن وجود داشت كه هدف از ايجاد آن رفع ضرورت‌هاي معارف كشور بود. درساحه روان شناسي و پيداگوژي، با گذشت زمان و با ميان آمدن نياز مندي‌هاي جديد درجامعه، وزارت تحصيلات عالي تصميم گرفت پوهنتوني را به نام تعليم وتربيه ايجاد و تاسيس نمايد. كه همين موضوع سبب شد تا نام پوهنځی ازپوهنځی تعليم وتربيه به پوهنجي روانشناسي وعلوم تربيتي مبدل گردد.

     بعد از اين پوهنځی اهداف خويش را تجديد نظر نمود وبه بخش‌هاي مختلف روان شناسي وپيداگوژي توجه نمود و درنتيجه ديپارتمنت‌هاي ديگربه نام ديپارتمنت اداره تربيتي، مشاوره رواني در سال (1392)، كاراجتماعي در سال (1392) و پلان و پاليسي تربيتي در سال (1393) درچوكات اين پوهنځی به ميان آمدند. اكنون اين پوهنځی داراي شش ديپارتمنت مي باشد.

      پوهنځی روانشناسي وعلوم تربيتي با توجه به انكشاف چشم‌گير درعرصه رشد علم وعلم آفرين درجهان ونياز كشور عزيز ما براي ايجاد نيروي كاري متخصص وتوليدي دانش فكر در تلاش است با درنظرداشت پلان ستراتژيك وزارت تحصيلات عالي راه حل هاي مناسب براي بهبود و برنامه ها و تحقيق پروگرام هاي انكشافي خود طرح ريزي نمايد تا دراين راستا همكاري خوب و قابل اعتماد با ساير ادارات وسازمان‌هاي تحصيلي درداخل و خارج از كشور بوده و درعرصه تقديم كادرهاي جوان ومسلكي به جامعه مصدر خدمت هرچه بيشتر گردد. رهبري پوهنځی اين خدمات را كافي ندانسته در راستاي انكشاف وعرضه تحصيلات عالي معياري و با كيفيت درمطابقت به ستاندرد هاي منطقوي وبين المللي اقدامات موثري را روي دست دارد.

گالری رسانه

محوطه پوهنتون کابل در فصل بهار

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

آلبوم تصاویر کنفرانس ملی تقویت تحصیلات عالی در پوهنتون کابل

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

محفل نظر خواهی در مورد نصاب برنامه ماستری جدید التاسیس در پوهنځی علوم اجتماعی برگزار گردید

نمایشگاه پوسترهای تحقیقاتی پوهنځی زراعت پوهنتون کابل برگزار گردید

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا

سخنرانی محترم لطف‎ الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در نمایشگاه هنری سمستر بهاری پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل