برنامه تحصیلی

برنامه تحصیلی پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه که شامل (۱۴۸) کریدیت میباشد به مدت چهار سال ادامه یافته و محصلین این رشته بعد از تکمیل کریدیت های تعین شده، سپری نمودن موفقانه دوره کارآموزی و دفاع مونوگراف در پیشگاه هیئت ژوری موفق به کسب سند (لیسانس اداره و پالیسی عامه) میگردند.

  • دیدگاه

پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه متعهد به بلند بردن کیفیت خدمات عامه و نهادینه ساختن حکومتداری سالم در افغانستان میباشد.

  • ماموریت

پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کابل متعهد به ارائه خدمات تحصیلی معیاری برای ساخت پالیسی های موثر و تربیه کادر متخصص که بتواند در ساختار های حکومتی در راستای شکل گیری حکومتداری خوب و اداره کارا، سالم و پاسخگو، موقف خود را برجسته سازد، میباشد. کمک با محصلین برای دسترسی به اهداف علمی و مسلکی شان با ارائه آموزش های کاربردی استثنایی که آنها را قادر به رقابت موفقانه در مشاغل عالی ساخته و آماده پاسخگویی به چالش های که در دنیای پیچیده، سخت گیر و وابسته با آن رو برو خواهند شد، ماموریت این پوهنحٔی را تشکیل میدهد.

گالری رسانه

پوهنتون کابل در سال ۱۴۰۲ هـ ش، به ارزش حدود ۹۰ میلیون افغانی ده ها پروژه انکشافی و توسعه را تطبیق نموده است. گزارش ویدیویی:

کار قير ریزی با سرکهای نو در داخل پوهنتون کابل آغاز گردید

در جریان کارهای باز سازی پوهنتون کابل، این بار انکشاف سرک ارتباطی وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل آغاز شده است.

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا