اهداف پوهنځی

  • فراهم ساختن زمینه تحصیلات عالی با کیفیت در بخش اقتصاد و مدیریت؛
  • ارتقای ظرفیت کادر علمی و کارمندان اداری؛
  • ترویج و تقویت تحقیقات علمی  در بخش اقتصاد و مدیریت؛
  • ایجاد، توسعه و تحکیم  توأمیت ها  با  بازار کار و نهاد های اکادمیک داخلی و خارجی؛
  • سازماندهی و برگذاری سیمینارها، کنفرانس ها و مجالس علمی در بخش اقتصادی و مدیریتی؛
  • ریفورم و اصلاحات اداری در تمامی بخش های پوهنځی؛
  • اعتبار گذاری (اکریدیتیشن) داخلی و بین المللی؛
  • انکشاف زیربناها ( مالی، فزیکی و بشری).

 

گالری رسانه

دو پایه فلتر آب آشامیدنی در لیله ذکور به بهره برداری سپرده شد

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا