اهداف پوهنځی

به اساس مسوده پلان ستراتیژیک پوهنځی محیط زیست هدف عمده این پوهنځی تربیه متخصصین جامعه است که بتواند مدیریت و رهبری مسایل محیط زیستی، منابع طبیعی و آفات طبیعی را داشته باشد. از فارغان این پوهنځی توقع میرود که از عهده چالش ها و مسایل موجود و اینده محیط زیستی بیرون آمده بتواند. برای رسیدن به این هدف رئیس پوهنځی و امرین دیپارتمنت اهداف ذیل را برای این برنامه در سال ۲۰۱۶ تعین نمودند:

  • محصلان علوم طبیعی اساسی و اساسات علوم محیط زیست، منابع طبیعی، و مدیریت حوادث را می اموزاند.
  • در مهارتهای کمپیوتر و لسان انګلیسی محصلان انکشاف بوجود خواهد امد.
  • محصلان متخصصین به سطح لسانس در عرصه های منابع آب، مدیریت معدن کاری و منابع معدنی، کاهش و مدیریت خطرات حواث، مدیریت محیط زیست، آلودګی های آب و هوا، انرژی قابل تجدید، و راه حل سبز خواهد شد.
  • محصلان با قوانین، پالیسی ها، و معاهدات ملی و بین المللی در بخش دوام و حفاظت محیط زیست و همچنان در بخش های منابع طبیعی، قوانین بین المللی در مورد حفاظت محیط زیست، ګرمایش جهانی، و کاهش خطرات حوادث خواهد شد.
  • محصلان ارزیابی اثرات محیط زیستی را خواهد انجام داد و با توافق نمودن با تغیرات اقلیمی اشنایی را پيدا خواهد نمود.
  • محصلان در باره منابع طبیعی، حفاظت تنوع حیات، وقایه از تخریب چراګاه، احیا و بازسازی چراګاه های تخریب شده، حیات وحش، جنګلات، ابهای سطحی و ابهای زیر زمینی بیشتر و بهتر خواهد بدست اورد.
  • محصلان با مدیریت حوادث طبیعی و انسانی اشنائی کامل را پیدا خواهد نمود، که از جمله میتوان خشکسالی، سیلاب ها، برفکوچ ها، و پالیسی های مرتبط ان را نام برده میتوانیم.
  • محصلان احصائیه، و نویسندګی  راپور تخنیکی را خواهد اموخت.
  • محصلان در مورد ارزش محیط زیستی و اقتصادی منابع طبیعی خواهد اموخت.
  • محصلان در مورد تکنالوژی کاهش و خنثی سازی خطرات حوادث و در مورد سهم ګیری و تشویق نمودن مردم در کاهش خطرات حوادث خواهد اموخت.

دیدګاه

تربیه نسل جدید به کمک دانش ساینسی عصری، که بتواند با استفاده از مهارتها و ابزار، منابع مواد را درک نموده ان ها را از روی طبیعت همان منابع برای توسعه پایدار استفاده نماید، تا در مقابل افات طبیعی و انسانی، و جلوګیری از چالش های محیط زیستی، پلان، امادګی را اتخاذ نموده و در مقابل انها عکس العمل را نشان دهد، تا راه معیشت را در کشور فراهم نماید.

ماموریت

منحیث یک مرکز کثیرالرشتوی که در دانش، تربیه، تحقیق تطبیقی، مدیریت معلومات، و ارتقای ظرفیت مسلکی در افغانستان که در عرصه های مدیریت منابع طبیعی، محیط زیست، و مدیریت منابع طبیعی خدمات تخصصی را ارایه نماید.

گالری رسانه

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا

سخنرانی محترم لطف‎ الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در نمایشگاه هنری سمستر بهاری پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل

کنفرانس علمی و تحقیقی تحت عنوان مطالعه و مدیریت آب های افغانستان به پیشواز افتتاح بند کمال خان

آغاز کمپاین نهال‌شانی در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل