اعضای کادر علمی

اعضای کادر علمی پوهنځی نه تنها مسئول تدریس مضامین و مصروف تحقیق میباشد، بلکه انها ديپارتمنت ها در انکشاف پلان ستراتيژيک، تهیه و بازنګری نصاب تحصیلی و مجالس ديپارتمنت ها نیز اشتراک می نمایند. استادان پوهنځی عضویت کمیته های مختلف را دارد، بطور مثال: عضویت شوری های علمی پوهنتون و پوهنځی، کمیته نشرات، عضویت کمیته تقرر و ترفیعا کادر علمی پوهنځی، کمیته امتحانات، کمیته نظم و دسپلین، کمیته ارتقای کیفیت، شورای فرهنګی پوهنتون و غیره. علاوه بر ان استادان پوهنځی عضویت بعضی کمیته های تخنیکی و علمی داخلی و خارجی را نیز دارد.

به اساس قانون جدید وزارت تحصیلات عالی، برای استادان پوهنتون پنج رتب علمی ذیل در نظر ګرفته شده است:

  • پوهاند
  • پوهنوال
  • پوهندوی
  • پوهنمل
  • پوهنیار

جدول ۱: مشخصات استادان ديپارتمنت های سه ګانه پوهنځی

شماره

ديپارتمنت ها

اعضای کادر علمی

(دوکتورا)

اعضای کادر علمی

(ماستر)

اعضای کادر علمی

(لسانس)

۱

علوم محیط زیست

۱

۶

۰

۲

مدیریت منابع طبیعی

۱

۳

۰

۳

مدیریت حوادث

۰

۲

۲

 

مجموعه

۲

۱۱

۲

 

مجموعه عمومی

۱۵

 

 

تناسب استاد بر محصل

در حال حاضر ديپارتمنت های سه ګانه پوهنځی محیط زیست دارای ۶۴۰ محصل و ۱۵ نفر کادر علمی دایمی میباشد. به این اساس تناسب استاد بر محصل در این پوهنځی در حدود 1:43 بوده که بالاتر از معیار میباشد. اداره پوهنځی محیط زیست فیصله نموده اند که استادان دیګر را در ديپارتمنت های خود بحیث کادر علمی جذب نمایند.

گالری رسانه

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا

سخنرانی محترم لطف‎ الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در نمایشگاه هنری سمستر بهاری پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل

کنفرانس علمی و تحقیقی تحت عنوان مطالعه و مدیریت آب های افغانستان به پیشواز افتتاح بند کمال خان

آغاز کمپاین نهال‌شانی در پوهنتون کابل

ویدو همدلی دانشجویان شبکه پوهنتون های راه ابریشم با دوستان خود در پوهنتون کابل