اعضای کادر علمی

تعداد استادان در پوهنځی زراعت در حال حاضر ۶۱  تن است. جدول ذیل لست استادان این پوهنځی نشان می دهد:

مجموعه

اناث

ذکور

درجه تحصیل

دیپارتمنت

۴

۱

۳

ماستر

اقتصاد و توسعه زراعتی

۵

۰

۵

داکتر

۴

۰

۴

ماستر

اگرانومی

۴

۰

۴

داکتر

۸

۱

۷

ماستر

حفاظه نباتات

۳

۰

۳

داکتر

۴

۱

۳

ماستر

جنگلات و منابع طبیعی

۲

۰

۲

داکتر

۵

۰

۵

ماستر

هارتیکلچر

۱

۰

۱

داکتر

۴

۱

۳

ماستر

علوم حیوانی

۱

۰

۱

داکتر

۲

۰

۲

لیسانس

خاکشناسی و آبیاری

۲

۰

۲

ماستر

۴

۰

۴

داکتر

۶

۰

۶

ماستر

بایوتکنالوژی  و تولید تخم های بذری

۲

۰

۶

داکتر

۶۱

۴

۵۷

 

مجموع

 

فیصدی استادان و محصلین

در پوهنځی زراعت نظر به تعداد کنونی استادان و محصلین برای هر ۲۲ نفر محصل یک استاد میباشد. یعنی فیصدی استادان و محصلین ۱:۲۲ میباشد.

گالری رسانه

دو پایه فلتر آب آشامیدنی در لیله ذکور به بهره برداری سپرده شد

کار ساخت پارک محصلین به وسعت 12 جریب زمین در محوطه پوهنتون کابل افتتاح گردید

آلبوم عکس های بهاری محوطه زیبای پوهنتون کابل سال ۱۴۰۲ هـ ش

بخشی از سخنان وزیر محترم تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم صاحب به استادان پوهنتون کابل:

از فراغت محصلین سال ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل تجلیل صورت ګرفت

البوم تصاویر مراسم تجلیل فراغت ۱۴۰۱ هـ ش پوهنتون کابل

البوم تصاویر صحن زیبا پوهنتون کابل بعد از باران ملایم و زیبا